PAIKKA AUKI

Uutiset



19.3.–3.5.2021 kampanjoimme osatyökykyisten työllistymisen puolesta. Osatyökykyiset ovat olleet Paikka auki -avustusohjelman yksi kohderyhmä vuodesta 2018 ja osatyökykyisten työntekijöiden määrä onkin hiljalleen kasvanut. Nyt alkavan osatyökykykampanjan tavoitteena on lisätä sotejärjestöjen tietoisuutta osatyökykyisyydestä työelämässä ja rohkaista...

Vaikka koronavuosi pakotti sopeutumaan moniin muutoksiin, kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä kertoi töiden sujuneen joko hyvin tai tavalliseen tapaan. Parhaiten on mennyt heillä, jotka ovat kokeneet saaneensa tukea työyhteisöltään. Pelkästään etätöiden tekeminen puolestaan heikensi työtyytyväisyyttä.

Paikka auki -koordinaatiotiimi toteutti 10kpl Paikka auki -työnantajien haastatteluita kesän 2020 aikana. Haastatteluiden tarkoituksena oli kuulla kokeneiden, useampia vuosia Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olleiden työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä ohjelman toimivuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämisestä. Haastatteluiden tulokset...