PAIKKA AUKI

UutisetKysely lähetettiin lokakuussa 2019 165:een Paikka auki -työnantajajärjestöön. Vastauksia saimme työntekijöiden mentoreilta ja esimiehiltä 133 kpl. Järjestökohtainen vastausprosentti on erinomainen 78%. Paikka auki -työntekijöistä 72 % oli vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria (alle 30-v.), joista 14 % myös osatyökykyisiä. Kaikista Paikka...

Paikka auki -työntekijöille tehtiin kysely kesäkuussa 2019, jolloin heitä pyydettiin kertomaan omasta elämäntilanteestaan työsuhteen jälkipuoliskolla: miten elämäntilanne on mahdollisesti muuttunut ja miten nykyinen työ on tähän vaikuttanut? Vastauksia tähän kysymykseen saimme 115 kpl, jotka on luokiteltu seuraavasti: