PAIKKA AUKI

UutisetPaikka auki -työntekijäkysely tehtiin nyt kuudennen kerran tällä hankekaudella. Uusimmat tutkimustulokset vahvistavat entisestään sitä, että Paikka auki -ohjelma on hyvin suunniteltu ja sitä toteutetaan sote-järjestökentällä erinomaisesti.

Enkäten skickades till 190 Platsen är ledig-anställda i maj 2021, och vi fick 143 svar. Den uppskattade svarsprocenten 75 är utmärkt och i samma storleksklass (67-77 %) som i de tidigare enkäterna med anställda.

Enkäten skickades i januari 2021 till social- och hälsovårdsorganisationer till vilka STEA hade beviljat 144 Platsen är ledig-finansiering för anställning av en arbetstagare 2019. Vi fick 82 svar från chefer och mentorer till arbetstagare. Genom enkäten för arbetsgivare utreder man hur Platsen är ledig-arbetstagarnas arbete inom organisationerna...

Kysely lähetettiin tammikuussa 2021 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 144 Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2019. Saimme 82 vastausta työntekijöiden esimiehiltä ja mentoreilta. Työnantajakyselyillä selvitetään, miten Paikka auki -työntekijöiden työ järjestöissä on sujunut ja mitä työnantajat tietävät...