PAIKKA AUKI

UutisetEnkäten skickades i januari 2021 till social- och hälsovårdsorganisationer till vilka STEA hade beviljat 144 Platsen är ledig-finansiering för anställning av en arbetstagare 2019. Vi fick 82 svar från chefer och mentorer till arbetstagare. Genom enkäten för arbetsgivare utreder man hur Platsen är ledig-arbetstagarnas arbete inom organisationerna...

Kysely lähetettiin tammikuussa 2021 sote-järjestöihin, joihin STEA oli myöntänyt 144 Paikka auki -rahoitusta työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2019. Saimme 82 vastausta työntekijöiden esimiehiltä ja mentoreilta. Työnantajakyselyillä selvitetään, miten Paikka auki -työntekijöiden työ järjestöissä on sujunut ja mitä työnantajat tietävät...

19.3.–3.5.2021 kampanjoimme osatyökykyisten työllistymisen puolesta. Osatyökykyiset ovat olleet Paikka auki -avustusohjelman yksi kohderyhmä vuodesta 2018 ja osatyökykyisten työntekijöiden määrä onkin hiljalleen kasvanut. Nyt alkavan osatyökykykampanjan tavoitteena on lisätä sotejärjestöjen tietoisuutta osatyökykyisyydestä työelämässä ja rohkaista...

Vaikka koronavuosi pakotti sopeutumaan moniin muutoksiin, kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä kertoi töiden sujuneen joko hyvin tai tavalliseen tapaan. Parhaiten on mennyt heillä, jotka ovat kokeneet saaneensa tukea työyhteisöltään. Pelkästään etätöiden tekeminen puolestaan heikensi työtyytyväisyyttä.