PAIKKA AUKI

UutisetKoronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen johdosta joudumme perumaan kaikki keväälle suunnitellut Paikka auki -ohjelman tilaisuudet.

Paikka auki -avustusohjelma 2018-2021 on sosiaali- ja terveysjärjestöille suunnattu ohjelma, josta sotejärjestöt voivat hakea täysimääräistä avustusta työelämän ulkopuolella olevan alle 30-vuotiaan tai osatyökykyisen palkkaamiseksi. Palkattu henkilö ei voi olla järjestön ainoa työntekijä.

Paikka auki -työntekijöille toteutettiin kesäkuussa 2019 kysely, josta yksi asia nousee merkittävästi; järjestö työpaikkana on erinomainen ovi työelämään. Sote-järjestöissä osataan ottaa ihminen vastaan sellaisena kuin hän on ja annetaan hänelle aikaa ja tukea oman osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen. Osaksi tätä selittää se,...

Enkäten skickades till 165 arbetsgivarorganisationer som medverkar i Platsen är ledig (PÄL) i oktober 2019. Vi fick 133 svar från arbetstagarnas mentorer och chefer. Den organisationsspecifika svarsprocenten på 78 är utmärkt. 72 procent av arbetstagarna inom Platsen är ledig var ungdomar (under 30 år) som befann sig i en svår...

Kysely lähetettiin lokakuussa 2019 165:een Paikka auki -työnantajajärjestöön. Vastauksia saimme työntekijöiden mentoreilta ja esimiehiltä 133 kpl. Järjestökohtainen vastausprosentti on erinomainen 78%. Paikka auki -työntekijöistä 72 % oli vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria (alle 30-v.), joista 14 % myös osatyökykyisiä. Kaikista Paikka...