PAIKKA AUKI -OHJELMAN

TutkimustoimintaOhjelman tutkimus / seuranta

Nuorten Ystävät ry:llä toimivan koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia järjestötyönantajia ja niissä työskenteleviä Paikka auki -työntekijöitä.

Tutkimusta tehdään säännöllisten kyselyjen avulla (vastausprosentit 60–80 %). Tietoja täydennetään yksilöhaastattelujen ja tapauskohtaisen havainnoinnin avulla.


Kyselyt järjestöihin palkattaville TYÖNTEKIJÖILLE:

3–4 kyselyä: työsuhteen alkupuolella, loppupuolella ja seurantakyselyillä noin 6 kuukauden jaksoissa työsuhteen päättymisen jälkeen (siihen luvan antaneille).

 • Palkattavien henkilöiden taustatiedot (sukupuoli, ikä, aiempi työkokemus, aiempi kokemus SOTE-alan järjestöistä)
 • Elämäntilanne ennen Paikka auki -työsuhdetta (työttömyys, työkyvyttömyys, opiskelu, palkkatyö, jokin muu) + työntekijöiden oma kuvaus elämäntilanteestaan
 • Työntekijöiden kokemukset työsuhteen aikana (mm. odotukset, oma asema työyhteisössä, työtehtävien muutos työsuhteen aikana, saatu ohjaus/mentorointi, tyytyväisyys työhön, työhön liittyvät onnistumisen/epäonnistumisen kokemukset)
 • Työntekijöiden oma kuvaus elämäntilanteen muutoksista työsuhteen aikana
 • Työntekijöiden jatkopolut Paikka auki -työsuhteen jälkeen (uudet työ- / opiskelupaikat, verkostoituminen, tulevaisuuden suunnitelmat)
 • Työllisyys- / opiskelutilanne noin 6 kk (+ noin 1 v.) Paikka auki -työsuhteen jälkeen

Kyselyt ohjelmassa mukana oleville JÄRJESTÖTYÖNANTAJILLE:

2 kyselyä: Avustuskauden alku- ja loppupuolella

 • Työnantajien odotukset, suunnitelmat ja kysymykset työllistämiseen, rekrytointiin, palkkaukseen, työhyvinvointiin, mentorointiin ja/tai vastuullisuuteen liittyen
 • Palkattavan henkilön suunniteltu toimenkuva / työtehtävät
 • Avustusohjelman mahdollistamia vaikutuksia järjestöjen arkeen/toimintatapoihin
 • Työnantajien kokemuksia Paikka auki -työsuhteista + niihin liitetyistä oppisopimuskoulutuksista
 • Työnantajien kokemuksia Paikka auki -työntekijöistä + tehdyn työn merkityksestä
 • Työnantajien tiedot työntekijöiden jatkosuunnitelmista ja -poluista Paikka auki -työsuhteiden jälkeen + miten tuettu/autettu jatkopolun löytämisessä
 • Työnantajien kokemus yhteistyöstä Paikka auki -koordinaatiotiimin kanssa (yhteydenpito, tiedottaminen/viestintä, saatu apu/tuki + sen hyödyllisyys) + palaute STEA:lle

Säännöllisesti toistuvien kyselyjen lisäksi vuosien 2020–22 aikana on tarkoitus tehdä 5–10 kpl yksilöhaastatteluja sekä työntekijöille että työnantajille ja useampia opiskelijoiden toteuttamia opinnäytetöitä aihepiiriin liittyen.

Kyselytutkimukset raportoidaan ja julkaistaan hankkeen nettisivujen kautta heti niiden valmistumisen jälkeen. Tietoa tutkimuksista jaetaan hankkeen verkostoissa uutiskirjeiden, blogien, Facebookin ja Twitterin kautta sekä kutsuttuina puheenvuoroina erilaisissa seminaareissa.

Vuoden 2021 aikana järjestetään hankkeen tuloksista oma seminaari/-keskustelutilaisuus.


Yhteystiedot

Jaana Toikkanen, tutkija
Paikka auki -koordinaatiohanke
Nuorten Ystävät, Helsinki
p. 044 734 1546
jaana.toikkanen@nuortenystavat.fi
www.paikka-auki.fi