PAIKKA AUKI -OHJELMAN

TutkimustoimintaOhjelman tutkimus / seuranta

Nuorten Ystävät ry:llä toimivan koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia järjestötyönantajia ja niissä työskenteleviä Paikka auki -työntekijöitä.

Tutkimusta tehdään säännöllisten kyselyjen avulla (vastausprosentit 60–80 %). Tietoja täydennetään yksilöhaastattelujen ja tapauskohtaisen havainnoinnin avulla.

Koordinaatiohankkeen tutkijat (Hans Mäntylä 2018–202o ja Jaana Toikkanen 2020–2022) ovat tehneet useita säännöllisesti toistuvia kyselyjä niin Paikka auki -työntekijöille kuin -työnantajillekin vuodesta 2018 alkaen. Vuoden 2022 aikana tehdään ja julkaistaan yksilöhaastatteluja työntekijöiden kokemista haasteista. Vuosien 2021–2022 aikana julkaistaan myös useampia opiskelijoiden toteuttamia opinnäytetöitä Paikka auki -ohjelmassa kerätyn aineiston pohjalta.

Kyselytutkimukset on raportoitu ja julkaistu hankkeen nettisivujen kautta heti niiden valmistumisen jälkeen. Tietoa tutkimuksista jaetaan hankkeen verkostoissa uutiskirjeiden, blogien, Facebookin ja Twitterin kautta sekä kutsuttuina puheenvuoroina erilaisissa seminaareissa.

Opinnäytetyöt


Tutkimukseen liittyvät kysymykset

paikkaauki@nuortenystavat.fi