PAIKKA AUKI

ToimintamallitVastuullinen työnantaja ja vastuuntuntoinen työntekijä

Vastuullisuus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa sekä työnantaja että työntekijä hoitavat omat hommansa hyvin. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta luottamus rakentuu vähitellen, "vuorovedoin" ja ajan kanssa.

Vastuullinen työnantaja -toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätee myös yleisemmin työelämässä.

Vastuuntuntoinen työntekijä -toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä.

Jatkopolkujen tukeminen

Toimintamalli havainnollistaa työnantajalle, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla.

Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ja sitä hyödynnetään sote-järjestöissä.

Mentorointimalli

Kolmivaiheista mentorointimallia voi hyödyntää toimivan mentoroinnin tukena. Se kuvaa vuorovaikutusprosessia, joka muodostuu kohtaamisista mentorin ja mentoroitavan välillä. Malli korostaa suunnitelmallisuutta, luottamuksellisuutta, joustavuutta ja vahvuuksien etsimistä. 

Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ja sitä voi soveltaen käyttää erilaisissa ohjaustilanteissa.