PAIKKA AUKI

RekrytointiPaikka auki -ohjelmassa työllistetään nuoria tai osatyökykyisiä henkilöitä. Rekrytoivan järjestön tulee tarkistaa STEA:lle tehdystä Paikka auki -avustushakemuksesta, onko siinä haettu avustusta nuoren vai osatyökykyisen palkkaamista varten sekä tarkistaa, että rekrytointi on avustuspäätöksessä annetun linjauksen mukainen. 

Palkattavan henkilön tulee täyttää joko nuorta koskevat kriteerit tai osatyökykyistä henkilöä koskevat kriteerit, jotka ovat:


Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

 • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30-vuotias.
 • Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija.
 • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
 • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

TAI

Osatyökykyisen palkkaamista koskevat kriteerit

 • Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.
 • Osatyökykyistä eivät koske ikä- eikä työllisyys-/opiskelutilannerajaukset.
 • Osatyökykyisyyden todistamiseksi ei vaadita diagnoosia tai lausuntoa. Riittää, että työnantaja on selvittänyt, että työntekijä täyttää kriteerit.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.

Osatyökykyisyyden määritelmä

"Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista – osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä."

- Osatyökykyiselle tie työelämään -kärkihanke


Työpaikkailmoitus

Paikka auki -työntekijää rekrytoidessa järjestö voi valintansa mukaan käyttää joko julkista tai sisäistä hakua. Sisäisellä haulla rekrytoidessa voi hyödyntää järjestön omia jäseniä tai vapaaehtoisia, jolloin avointa hakua ei tarvitse avata.

Yhdenvertaisuuslain mukainen positiivinen erityiskohtelu on työnhaussa sallittua sekä iän että osatyökykyisyyden perusteella. Lisätietoa löytyy esimerkiksi tästä Työterveyslaitoksen julkaistusta.

Avoimen työpaikkailmoituksen sisältövinkkejä

 • Mieti otsikko ja titteli tarkkaan!
 • Kerro mikä on Paikka auki -avustusohjelma ja sen asettamat kriteerit palkattavalle henkilölle. Kopioi tekstit Paikka auki -ohjelmasta suoraan esim. medialle-sivuilta ja kriteerit tältä sivulta.
 • Esittele järjestö lyhyesti ja ytimekkäästi kyseistä työpaikkaa ajatellen.
 • Kerro järjestön kulttuurista, arvoista, missiosta, visiosta, eli olennaisesti johtamiseen, ilmapiiriin ja arvomaailmaan liittyvistä tekijöistä.
 • Nosta esiin vain keskeisimmät työtehtävät. Kerro työnantajan odotuksista ja tavoitteista tehtävään liittyen.
 • Mainitse, jos työtehtäviä voidaan räätälöidä. Esimerkki: "Työtehtävät räätälöidään yhdessä palkattavan henkilön kanssa hänen osaamisensa, työkykynsä ja kiinnostuksen kohteensa huomioiden."
 • Kerro, jos työaikaa voidaan muokata tai porrastaa. Esimerkki: "Haetaan työntekijää osa-aikaiseen työsuhteeseen. Voimavarojen karttuessa työaikaa voidaan lisätä."
 • Mainitse mahdolliset henkilöstöedut ja tulevan tiimin kokonaisuus.
 • Kerro työpaikan sijainti ja työn mahdollinen matkustelu.
 • Ilmoita palkkasumma tai -haarukka.
 • Anna lopuksi selkeät hakuohjeet ja päivämäärät.
 • Käytä ilmoituksessa Paikka auki -logoa. (Logon löydät logot-sivulta.)
 • Linkitä ilmoitukseen www.paikka-auki.fi -nettisivut lisätietoja varten.

Merkitse julkaisuun @paikkaauki tai #paikkaauki. Jaamme ilmoituksen myös Paikka auki -somekanavissa.


Julkista hakua suunniteltaessa työpaikkailmoitus kannattaa laittaa

 • työ- ja elinkeinotoimiston (te-palvelut.fi) sivuille
 • oman alueen Ohjaamoon
 • järjestön omille nettisivuille
 • järjestön sosiaalisen median kanaviin
 • Facebookin & LinkedInin työpaikkailmoituksiin.