PAIKKA AUKI

Rekrytointi


Työntekijöiden kriteerit

 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.


Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

 • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30- vuotias.
 • Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija.
 • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
 • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa.


Osatyökykyisen palkkaamista koskevat kriteerit

 • Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.
 • Osatyökykyistä eivät koske ikä- eikä työllisyys-/opiskelutilannerajaukset.

Osatyökykyisyyden määritelmä

"Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä."

- Osatyökykyiselle tie työelämään -kärkihanke


Työpaikkailmoitus

Paikka auki -työntekijää rekrytoidessa järjestö voi valintansa mukaan käyttää joko julkista tai sisäistä hakua. Sisäisellä haulla rekrytoidessa voi hyödyntää järjestön omia jäseniä tai vapaaehtoisia, jolloin avointa hakua ei tarvitse avata.


Avoimen työpaikkailmoituksen sisältövinkkejä

 • Mieti otsikko ja titteli tarkkaan!
 • Kerro mikä on Paikka auki -avustusohjelma ja sen asettamat kriteerit palkattavalle henkilölle.
  Kopioi tekstit suoraan esim. Paikka auki -sivuilta.
 • Esittele järjestö lyhyesti ja ytimekkäästi kyseistä työpaikkaa ajatellen.
 • Kerro järjestön kulttuurista, arvoista, missiosta, visiosta, eli olennaisesti johtamiseen, ilmapiiriin ja arvomaailmaan liittyvistä tekijöistä.
 • Tuo työn sisältö ilmi kertomalla työnkuvasta (tietty työnkuva) tai odotuksista ja tavoitteista (työnkuva muokattavissa).
 • Nosta esiin vain keskeisimmät työtehtävät.
 • Mainitse mahdolliset henkilöstöedut ja tulevan tiimin kokonaisuus.
 • Kerro työpaikan sijainti ja työn mahdollinen matkustelu.
 • Ilmoita palkkasumma tai -haarukka.
 • Anna lopuksi selkeät hakuohjeet ja päivämäärät.
 • Käytä ilmoituksessa Paikka auki -logoa. (Logon löydät materiaalit -sivulta.)
 • Linkitä ilmoitukseen www.paikka-auki.fi -nettisivut lisätietoja varten.


Julkista hakua suunniteltaessa työpaikkailmoitus kannattaa laittaa

 • työ- ja elinkeinotoimiston (te-palvelut.fi) sivuille
 • järjestön omille nettisivuille
 • järjestön sosiaalisen median kanaviin
 • Facebookin työpaikkailmoituksiin.

Jos merkitset julkaisuun @paikkaauki, pyrimme jakamaan ilmoituksen myös Paikka auki -somekanavissa.