PAIKKA AUKI

Osallisuus


Osallisuus Paikka auki -ohjelmassa

Paikka auki -avustusohjelmalla tuetaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Koko ohjelma perustuu ajatukselle osallisuuden vahvistumisesta, kun sosiaali- ja terveysalan järjestöihin palkatut nuoret ja/tai osatyökykyiset pääsevät vuoden mittaisten työsuhteiden kautta mielekkääseen työhön.

'Osallisuus' on laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen kysymys, josta viime vuosina on kirjoitettu useita tutkimuksia (ks. esim. THL:n raportti 33/2017). Hyvin yleisellä tasolla kysymys on siitä, että osallisena voin vaikuttaa oman elämäni kulkuun, osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista ja osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa. Osattomana, syrjäytyneenä tai elämässäni jotenkin sivuraiteelle joutuneena en pysty tai jaksa vaikuttaa elämäni kulkuun kovin hyvin.


Osallisuus -blogisarja

Osallisuutta kartoittavan blogisarjamme avulla etsimme uusia näkökulmia siihen, miten osallisuus voi vahvistua nimenomaan työssä, työpaikoilla ja työn avulla. Emme oleta, että työ olisi ainoa väylä osallisuuden vahvistumiselle, mutta sen valtavia mahdollisuuksia ei helposti voi ohittaa. Osallisuus -blogisarjaan kirjoittajiksi ovat lupautuneet Hans Mäntylä (Paikka auki -ohjelman tutkija), Mikko Oranen (kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät), Laura Nikka (yliopisto-opettaja, Sosiaalityö, Turun yliopisto) sekä Katja Malin-Kaartinen (kehittämispäällikkö, Tukikohta ry), joiden kanssa haemme vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia ovat osallisuutta vahvistavat toiminta- ja työskentelytavat organisaatioissa?
  • Miltä osallisuutta vahvistava dialogi kuulostaa järjestötyöpaikoilla?
  • Millainen merkitys työllä voi olla oman tulevaisuuden kirkastumiselle?

Blogiteksti tulossa / Mikko Oranen
Blogiteksti tulossa / Mikko Oranen
Blogiteksti tulossa / Laura Nikka
Blogiteksti tulossa / Laura Nikka
Blogiteksti tulossa / Katja Malin-Kaartinen
Blogiteksti tulossa / Katja Malin-Kaartinen