PAIKKA AUKI -AVUSTUSOHJELMA

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Paikka auki -avustusohjelma

Paikka auki on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Avustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja niitä hallinnoi ministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Avustusta voi hakea sosiaali- ja terveysalan järjestö

Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea työntekijän palkkaamiseen täysimääräistä avustusta, joka kattaa kaikki työsuhteesta aiheutuvat palkkakulut. Järjestö voi lisäksi hakea rahoitusta myös työntekijän mentorointiin sekä työvälineisiin.


Työpaikat on tarkoitettu nuorille ja osatyökykyisille

Ohjelman kautta hakuun tulleita työpaikkoja voivat hakea osatyökykyiset (ilman ikärajausta) sekä työttömät alle 30-vuotiaat nuoret aikuiset.


Ohjelman tavoitteet

Paikka auki -ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilöille työsuhde vuodeksi sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia.


Paikka auki ja Paikka auki II

Ensimmäisellä kaudella, vuosina 2014–2017, järjestöihin palkattiin Paikka auki -ohjelman kautta yhteensä yli 800 nuorta. Ensimmäisen kauden tulokset olivat niin hyviä, että ohjelmaa päätettiin jatkaa vuosiksi 2018–2022 ja se sai viralliseksi nimekseen Paikka auki II. Toisella kaudella sote-järjestöihin on työllistynyt vuosittain noin 200 henkilöä. Keväällä 2022 Paikka auki -ohjelmaa päätettiin jatkaa toistaiseksi. STEA-avustusten hakuaika on keväisin.


Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry

Ensimmäisen kauden kokemukset osoittautuivat niin hyviksi, että ohjelmaa päätettiin jatkaa isompana. STEA ulkoisti koordinoinnin, jota hoitaa nyt Nuorten Ystävät ry. Nuorten Ystävien kokoaman koordinaatiotiimin tavoitteena on tukea ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä, niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä, lisätä ohjelman tunnettuutta ja tuottaa uutta tietoa.


Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Veikkaus jakaa peliensä tuottoja ympäri Suomea tuhansiin avustuskohteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Yksi laajempi avustuskohde on työllisyyden edistäminen, johon Veikkaus jakaa vuosittain noin 16 miljoonaa euroa. STEA kohdentaa osan Veikkauksen avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia, kuten Paikka auki -avustusohjelma.