PAIKKA AUKI

Mentorointi


Paikka auki -avustukseen voidaan sisällyttää palkkakulujen lisäksi myös mentorointikuluja. Mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut voivat olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta siten, että muiden kuin mentoroinnista aiheutuvien kulujen osuus voi olla korkeintaan 10 % myönnetystä avustuksesta.

Järjestöjä kannustetaan panostamaan laadukkaaseen mentorointiin Paikka auki -työntekijöille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mentorointiprosessi on hyödyllinen tulevaisuutta varten sekä työntekijälle että työnantajalle. Henkilökohtaisen tuen lisäksi tarjoamme siihen välineitä oheisilla mentorointivideoilla.

Mentorointi on vuorovaikutusta ihmisten välillä.


Mentorointivideosarja on toteutettu yhteistyössä Tevere Oy, Päivi Kupiaksen kanssa. Ensimmäisessä videossa mukana ovat myös Hämeen Setlementti ja Oulun Seudun Muistiyhdistys. Kiitos yhteistyöstä!


Millainen on hyvä mentori?

Mitä mentorointi vaatii työnantajalta?

Kuinka usein tavataan?

Miten mentorointi ja perehdyttäminen eroavat toisistaan?


Sisältövinkit Paikka auki -mentorointiin


Mentorointi ja osallisuus


Mitä tehdä, jos kemiat eivät kohtaa?

Miten seurata mentoroinnin onnistumista?

10 vinkkiä onnistuneeseen

mentorointiin