PAIKKA AUKI

MentorointiPaikka auki -avustukseen voidaan sisällyttää palkkakulujen lisäksi myös mentorointikuluja. Mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut voivat olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta.

Järjestöjä kannustetaan panostamaan laadukkaaseen mentorointiin Paikka auki -työntekijöille. Hyvin suunniteltu ja toteutettu mentorointiprosessi on hyödyllinen tulevaisuutta varten sekä työntekijälle että työnantajalle. Henkilökohtaisen tuen lisäksi tarjoamme siihen välineitä oheisilla mentorointivideoilla. Kannattaa myös hyödyntää hankkeessa kehiteltyä mentorointimallia.

Mentorointi on vuorovaikutusta ihmisten välillä.

83 % vastaajista kertoo, että heillä on nimetty mentori. Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020.
83 % vastaajista kertoo, että heillä on nimetty mentori. Lähde: Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020.

Mentorointivideosarja on toteutettu yhteistyössä Tevere Oy, Päivi Kupiaksen kanssa. Ensimmäisessä videossa mukana ovat myös Hämeen Setlementti ja Oulun Seudun Muistiyhdistys. Kiitos yhteistyöstä!

Millainen on hyvä mentori?

Mitä mentorointi vaatii työnantajalta?

Kuinka usein tavataan?

Miten mentorointi ja perehdyttäminen eroavat toisistaan?


Sisältövinkit Paikka auki -mentorointiin


Mentorointi ja osallisuus


Mitä tehdä, jos kemiat eivät kohtaa?

Miten seurata mentoroinnin onnistumista?

10 vinkkiä onnistuneeseen

mentorointiin


Infograafi: Mentoroinnin toteuttamistapoja Paikka auki -ohjelmassa.

Työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella.
Kasvokkain tai virtuaalisesti.
Tarvittaessa tai aikataulutetusti.
Lyhyesti tai pitkäjänteisesti.
Ryhmässä tai yksilötapaamisessa.
Mentori työyhteisöstä tai mentori asiantuntijapalveluna.

Mentorointi perustuu yhteiseen suunnitelmaan, jossa on monia toteuttamistapoja.


Infograafi: 10 vinkkiä onnistuneeseen mentorointiin.

  1. Sitoutunut työnantaja.
  2. Säännölliset tapaamiset.
  3. Riittävä aika.
  4. Yhdessä mietityt tavoitteet.
  5. Molemminpuolinen kiinnostus ja innostus.
  6. Keskinäinen arvostus ja tasavertainen suhde.
  7. Työstään innostunut mentori.
  8. Omasta kehittymisestään kiinnostunut mentoroitava.
  9. Luottamuksellinen suhde ja salliva ilmapiiri.
  10. Tulevaisuuteen suuntautunut sisältö.