Uusi työkaveri on aina mahdollisuus tarkastella omaa toimintaa tuorein silmin

07.11.2019

Nuorten Akatemian tavoitteena on edistää nuorten osallisuuden toteutumista. Tätä työtä teemme eri hankkeiden muodossa, sekä koulumaailmassa että vapaa-ajan kentällä. Meille on tärkeää, että joukossamme on aina myös nuoria osaajia ja uuden strategiamme mukaisesti haluamme olla paitsi alan kiinnostavin työpaikka, myös paras ensimmäinen työpaikka.

Tarjoamme vuosittain harjoittelupaikan 4-6 korkeakouluharjoittelijalle ja otamme vastaan TET-harjoittelijoita. Meillä on kokemusta myös nuorten kouluttamisesta oppisopimuksella. Lisäksi olemme jo usean vuoden ajan palkanneet nuoria Paikka auki -tuen avustuksella. Nykyistenkin työntekijöidemme joukosta löytyy niitä, jotka ovat alkujaan juuri Paikka auki -väylän kautta meille tulleet ja sen myötä Nuorten Akatemiaan jääneet.

Uusi työkaveri osaksi työyhteisöä

Hankepohjainen organisaatiomme elää koko ajan ja viime vuodet ovat olleet Nuorten Akatemiassa vahvaa kasvun aikaa. Kasvava työmäärä on tarkoittanut uusia työkavereita, hankeperusteisia määräaikaissopimuksia sekä uusia harjoittelijoita. Organisaatiossa, jossa kokoonpano elää koko ajan, uusia ihmisiä on osattava ottaa vastaan ja osaksi työyhteisöä. Uusi ihminen tarkoittaakin meidän näkökulmastamme hyviä asioita: uusia ajatuksia, uutta osaamista ja uutta tapaa tarkastella koko organisaatiota ja sen toimintaa. Paikka auki -tuki osaltaan mahdollistaa sen, että voimme säännöllisesti saada noita tärkeitä ja tuoreita ajatuksia taloomme.

Työntekijämäärän kasvaessa läsnä voi olla sisäisten kuppikuntien syntymisen vaara ja tätä pyrimme aktiivisesti välttämään. Yksi konkreettinen tapa, jolla törmäytämme uudet ja vanhat työntekijät on tutustumispalaverit. Valmiita runkoja tai kysymyspatteristoja tähän palaveriin ei ole, vaan kohtaamiset saavat mennä omalla painollaan sen mukaan, ketkä ovat keskenään tutustumassa. Näin jokainen vanha työntekijä kohtaa uuden tulokkaan ja uudella ihmisellä on mahdollisuus tutustua jokaiseen hänelle uuteen kollegaan. Tutustumisiin käytetty aika kääntyy nopeasti hyödyksi. On esimerkiksi helpompi kysyä apua, kun tietää, mitä kukakin tekee. Kohtaamiselle annettu aika voi usein myös lisää tunnetta siitä, että on tervetullut. Tänä syksynä tutustumisten jälkeen uusi kollega sanoikin minulle, että "Tuntuu heti siltä, että on helpompi kysyä mitä vaan, kun tietää esimerkiksi, että Amanda on tuollainen tyyppi, eikä sitä tarvitse jännittää."

Rekrytoinnissa tärkeintä on potentiaali

Paikka auki -rekrytoinnin yksi ilo on siinä, että tehtävään ei tarvitse asettaa kelpoisuusvaatimuksia. Mikäli rekrytoinnista pudotetaan tutkinto- ja kokemusvaatimukset pois, hakijoiden joukko voi yllättää positiivisesti, kun ihmiset hakevat innokkuutensa siivittämänä. Paikka auki -nuoren ei siis tarvitse olla valmis pakkaus, hyvä potentiaali riittää, me annamme kyllä aikaa perehtyä ja oppia.

Meille Paikka auki -tuki ja sen tuoma mahdollisuus tarkoittaa sitä, että ovesta astuva uusi kollega on tasa-arvoinen työntekijä muiden kanssa. Nuorten Akatemiassa keneenkään ei suhtauduta niin, että joku on vain "väliaikainen" tai "käymässä", vaan meidän työntekijämme ovat aina kokonaisvaltainen osa työyhteisöämme.

Paikka auki -nuoren palkkaaminen tukee myös toimintasuunnitelmaamme ja uutta vuonna 2020 voimaan astuvaa strategiaamme, jossa tavoitteenamme on olla paitsi alan kiinnostavin työpaikka, myös positiivinen kokemus ensityöpaikasta tai ensimmäisistä työpaikoista. Paikka auki -työntekijöiden kokemukset ja näkemykset ovatkin meille yksi arvokas mittari, arvioidessamme kuinka hyvin olemme tavoitteessamme onnistuneet.


Amanda Stavén


kirjoittaja on Nuorten Akatemian tiedottaja, joka on myös ollut mukana Paikka auki -rekrytoinneissa