Työntöapua työllistymiseen Paikka auki -ohjelmasta

21.08.2019

Paikka auki -ohjelma tarjoaa työntöapua työllistymiseen nuorille ja osatyökykyisille. Se oli tarpeellinen myös Liisa Alanampa-Kantasen työllistymisessä.

Uusi hallitus astui tehtäväänsä ja julkisti hallitusohjelmansa. Sen tavoitteena on, että kaikki kynnelle kykenevät menisivät töihin. Juha Sipilän hallitus nosti Suomen työllisyysasteen 72 prosenttiin ja Antti Rinne haluaa lukuun 3 prosenttia plussaa, eli työllistää 60 000 ihmistä lisää.

Hallitus tarvitsee apua tavoitteen saavuttamiseksi. Työttömissä työnhakijoissa on mukana osatyökykyisiä tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistymiseen työntöapua ja mahdollisuuuden päästä näyttämään ja jakamaan osaamistaan. Paikka auki -ohjelma on mahdollistanut vuoden aikana noin 200 nuoren tai osatyökykyisen astumisen työelämään.

Ideaali, normaali ja standardin mukainen

Liisa Alanampa-Kantanen, 34, on yksi niistä, joiden opiskelu ja siirtyminen työelämään ei ole hänen omien sanojensa mukaan kulkenut "ideaalin, normaalin tai standardin mukaan". Repussa on kulkenut nuoresta pitäen mielenterveyden häiriöitä, jotka ovat tuoneet mutkia matkaan.

- Pääsin Lapin yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatieteitä 2005, ja tiesin jo aloittaessani, että oppiaine oli hätäratkaisu. Ajattelin teoreettisen opiskelun sopivan, koska ihmisten kanssa oleminen tuntui vaikealta. Kun itsetuntemukseni parani, alkoi varmistua, etten sittenkään halua lukea vain kirjoja.

Alanampa-Kantanen on tuntenut häpeää ja syyllisyyttä siitä, että opiskelut viivästyivät eikä työssä käyminenkään onnistunut. Hän on kuitenkin ylpeä siitä, että sai vietyä viivästyneet opintonsa maaliin ja valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi reilu vuosi sitten.

- Kun mielenterveyden ongelmat alkoivat olla voitettu juttu, vaikeaa oli se, miten elää ilman ahdistusta ja masennusta. Miten hyväksyä, että kaikki on ihan hyvin.

Alanampa-Kantanen oli vastavalmistunut ja yli 30-vuotias. Sosiologit ovat työllistyneet niin sirkuskouluun kuin toimittajaksikin, mutta se tieto ei työuran suunnittelussa juuri auttanut. Työnhaku ei tuottanut tulosta ja kompastuskivenä tuntui olevan työkokemuksen puute. Hänellä on ansioluettelossaan paljon kokemusta vapaaehtoistoiminnasta eri järjestöissä, mutta se ei työn saamista auttanut.

Alanampa-Kantanen oli työkokeilussa Hyvän mielen talolla Oulussa, kun selvisi, että hänellä voisi olla mahdollisuus saada työpaikka Paikka auki -ohjelman kautta. Hyvän mielen talo haki rahoitusta ja palkkasi hänet suunnittelijaksi vuoden määräaikaiseen pestiin. Kevät on kulunut viestinnän tehtävissä ja tulevan syksyn ohjelman suunnittelussa.

- Jos olisin työllistynyt heti vakituiseen työpaikkaan, minun olisi pitänyt olla nopeammin valmis. Tässä on tilaa miettiä omaa työpolkuaan ja tunnustella, onko tulevaisuuden suunta esimerkiksi kohtaamistyössä vai viestinnässä tai ehkä molemmissa. Järjestöissä on paljon tekemätöntä työtä ja on mahtavaa olla hyödyllinen.

Jo muutaman kuukauden aikana on tullut kokemusta työelämän säännöistä ja siitä, miten ollaan osa työyhteisöä. Kun huomaa, että osaa ja saa hyvää palautetta, myös itseluottamus saa rakennusainetta.

- Elämään tulee uutta tulokulmaa, kun en ole ajankäytöstä vastuussa vain itselleni. Olen saanut palautetta puolisolta ja ystäviltä, että minusta on tullut pirteämpi, aktiivisempi ja rohkeampi.

Alanampa-Kantanen tietää, mistä saa työhönsä tukea. Hänellä on mahdollisuus saada ohjausta esimieheltä ja lisäksi työnohjausta. Paikka auki -työntekijät voivat saada vertaistukea ja vaihtaa ajatuksia Workplace-alustan kautta ja lisäksi he tapaavat toisiaan. Paikka auki -avustukseen voidaan sisällyttää palkkakulujen lisäksi myös mentorointikuluja.

Työttömänä työnhakijana arki alkoi jo tuntua Alanampa-Kantasen elämässä taloudellisena epävarmuutena ja yleisenä osattomuutena. Vaikka taival on ollut ajoittain lähes ylitsepääsemättömän vaikeaa, tällä hetkellä tuntuu turvalliselta.

Tulevaisuuteen hän suhtautuu maltillisen toiveikkaasti. Hän keskittyy saamaansa työpaikkaan sataprosenttisesti, mutta ensi kevään aikana on uusien päätösten aika.

- Olen kuullut hyviä kokemuksia muilta Paikka auki -työntekijöitä, jotka ovat työllistyneet pikaisestikin työjakson jälkeen. Toivon totisesti, että tästä vuodesta on hyötyä, sillä olisi sääli että näinkin skarppi tyyppi jäisi tyhjäkäynnille!

Paikka auki II -ohjelma

on STM:n avustusohjelma vuosille 2018-20121. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä. Samalla edistetään heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Avustukset myöntää STM ja niitä hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Paikka auki -avustusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat täysimääräistä rahoituksen työntekijän palkkaamiseksi järjestönsä yleishyödyllisiin tehtäviin.

Ensimmäisellä kaudella, vuosina 2014-2017, järjestöihin palkattiin Paikka auki -ohjelman kautta yhteensä yli 800 nuorta. Ensimmäisen kauden tulokset olivat niin hyviä, että ohjelmaa päätettiin jatkaa, ja se sai viralliseksi nimekseen Paikka auki II. Toisella kaudella, jo vuonna 2018, noin 170 järjestöä työllisti yli 200 nuorta tai osatyökykyistä vuodeksi töihin.

Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä tuetaan, lisätään ohjelman tunnettuutta ja tuotetaan uutta tietoa.