Työelämätaidot näkyviin

12.06.2019

Osaamisten tunnistamisen ja sanoittamisen vaikeus

Harrastuksien ja vapaa-ajantoiminnan myötä karttuu paljon osaamista, jonka sanoittaminen voi olla hankalaa. Useimmiten taitaa olla niin, ettei omaa osaamista ja kertyneitä taitoja ole helppo edes itse tunnistaa. Vielä vaikeampaa se on työnantajalle, jos työntekijä ei osaa tai huomaa niistä itse kertoa. Yksi työkalu osaamisen sanoittamiseen ja esille tuomiseen ovat digitaaliset osaamismerkit.

Järjestöjen oppilaitos Opintokeskus Sivis tarttui konsulttiyritys Accenturen haasteeseen lähteä testaamaan osaamismerkkejä työnhakijan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Kevään 2019 aikana syntyi työelämätaitojen osaamismerkkiperhe sekä paljon näkökulmia osaamislähtöiseen työnhakuun ja tulevaisuuden työelämän odotuksiin. Mukaan ideoimistyöhön otettiin nuorisotyötä tekeviä järjestöjä - Punainen Risti, Suomen 4H-liitto sekä Suomen Partiolaiset - pohtimaan millaista osaamista järjestöissä toiminen tuottaa.


Digitaaliset osaamismerkit osoituksena tulevaisuuden työelämätaidoista

2000-luvun työelämässä korostuvat digi- ja viestintätaidot, yhteistyötaidot, monikulttuurisuus ja oman osaamisen päivittämisen tärkeys. Työntekijän ei tarvitse olla oman alansa asiantuntija heti koulunpenkiltä valmistuttuaan. Oman työnsä asiantuntijaksi kasvaa vähitellen. Tärkeintä on ymmärtää, että samalla kun asiat ympärillä muuttuvat, työntekijän tulee ottaa aiempaa isompaa vastuuta oman osaamisen ylläpitämisestä. Monissa tulevaisuuden työelämätaitoja koskevissa selvityksissä mainitaankin yhdeksi keskeiseksi osaamiseksi joustavuus. Se on taito, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä.

Digitaaliset osaamismerkit ovat jonkun organisaation, vaikkapa oppilaitoksen tai järjestön, myöntämiä tunnustuksia merkin haltijan osaamisesta. Osaamismerkki kertoo osaamisesta laajemmin kuin perinteinen todistus, koska siihen on mahdollista liittää konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa osaaminen on osoitettu. Osaamismerkissä on aina kuva sekä tieto merkin myöntämisen osaamiskriteereistä ja myöntäjästä. Merkin saaja tallentaa merkin johonkin palveluun, josta sitä voi edelleen jakaa sosiaalisen mediaan tai linkin avulla työhakemukseen ja cv:hen. Merkin myöntäminen vaatii lisenssin hankkimista merkkien myöntämisjärjestelmään (esim. Open Badge Factory). Merkkien vastaanottaminen on sen sijaan maksutonta ja vaatii ainoastaan tilin luomisen johonkin jakamispalveluun, kuten Open Badge Passportiin.


Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Näyttää siltä, että työnantajille uudet tavat tuoda osaamista esiin ovat tervetulleita. Moni jättää edelleen osaamista kuvaavan kentän työhakemuksessa tyhjäksi. Digitaalisuus mahdollistaa sen, että osaamismerkkien kautta esille tuotua osaamista voidaan hyödyntää jatkossa entistä paremmin erilaisissa työelämäpalveluissa. Tulevaisuuden visiona on, että kun merkin haltija tarkastelee omaa osaamistaan, järjestelmä kertoo, millaisissa työtehtävissä ja ammateissa osaamisesta voisi olla erityistä hyötyä. Eikä tuo visio ole kovin kaukana, vaan osaamismerkkejä päästään testaamaan eurooppalaisen ammattien ja osaamisten ESCO-luokituksen kanssa jo tänä syksynä. Työelämän tarpeet muuttuvat nopeasti ja digitaalisuudella on iso merkitys ajan tasalla pysymisen apuna.

Työyhteisössä toimimisessa tarvitsemme kuitenkin edelleen kohtaamisia ja inhimillistä pääomaa. Työelämätaidot näkyviin -projektin osaamismerkkiperheeseen valittiin lopulta kahdeksan yleistä työelämätaitoa. Tavoitteena on valita sellaisia taitoja, joita mahdollisimman moni voisi saavuttaa ja joissa voisi kehittyä. Valitut osaamismerkkien teemat ovat: organisointitaidot, itsenäinen työskentely, monikulttuurisuusosaaminen, yhteistyötaito, luovuus, oppimiskyky, teknologiaosaaminen ja sisällöntuottaminen.

Nyt onkin hyvä hetki pysähtyä miettimään, millaisia taitoja omat harrastuksesi ovat kartuttaneet. Oman osaamisen pohtiminen auttaa myös tunnistamaan omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Usein harrastuksessa opituista taidoista ja kertyneestä osaamisesta on hyötyä työelämässä. Osaamismerkkien kautta tämän osaamisen voi tehdä näkyväksi ja näin edistää omaa työllistymistään ja työssä menestymistä. 


Heidi Ristolainen, Opintokeskus Sivis
Heidi Ristolainen, Opintokeskus Sivis

Heidi Ristolainen, Opintokeskus Sivis

Lotta Etto, Accenture
Lotta Etto, Accenture

Lotta Etto, Accenture