Treffeille kokoonnuttu tänä vuonna jo 25 kertaa eri puolella Suomea

12.07.2019

Järjestötreffit

Paikka auki- työnantajille ja mentoreille tarkoitettuja Järjestötreffejä on järjestetty alkuvuodesta jo 13 kertaa; Turussa, Jyväskylässä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Lappeenrannassa, Joensuussa, Mikkelissä, Porissa, Helsingissä, Lahdessa ja Seinäjoella. Järjestötreffeihin osallistui yhteensä 137 henkilöä, jotka edustivat 116 eri järjestöä.

Palaute Järjestötreffeistä on ollut hyvää. Järjestötreffien koettiin olevan hyvä verkostoitumistilaisuus, jossa on saanut paljon uutta tietoa muun muassa rekrytointiin ja mentorointiin liittyen. Treffien hyvänä puolena pidettiin myös kokemusten vaihtoa järjestöjen kesken Paikka auki -ohjelmasta.  Koordinaatiotiimin jalkautuminen nousi kaikissa Järjestötreffien palautteessa tärkeänä asiana. Osallistujien mielestä on ollut hyvä tietää mistä tukea saa ja keneen ottaa tarvittaessa yhteyttä.

Paikka auki -treffit

Koordinaatiohankkeen järjestämät Paikka auki -treffit on tarkoitettu kaikille Paikka auki -avustuksella palkatuille työntekijöille. Tähän mennessä Paikka auki -treffejä on järjestetty yhteensä 12 kertaa; Kajaanissa, Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Rovaniemellä, Turussa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Joensuussa, Lahdessa ja Seinäjoella. Paikka auki -treffeille osallistui kaikkiaan 122 työntekijää 108 järjestöstä.

Palautteessa Paikka auki -treffejä pidettiin tärkeänä verkostoitumistilaisuutena, jossa sai vertaistukea muilta Paikka auki -työntekijöiltä sekä mahdollisuuden kuulla muiden kokemuksia Paikka auki -työstä. Yleisesti Paikka auki -treffien tunnelmaa pidettiin hyvänä ja sallivana. Työntekijät pitivät myös tärkeänä koordinaatiotiimin jalkautumista.