Tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä

29.09.2021

Tutkija Mikko Kesä on analysoinut Paikka auki -ohjelman tuloksia vuosilta 2018-2021 ja laskenut niiden pohjalta ohjelman kustannusvaikutuksia. Vaikuttavuusanalyysin perusteella ohjelmalle vuosittain myönnetty noin seitsemän miljoonan euron STEA-avustus kohdentuu hyvin siihen, mihin se on tarkoitettukin – nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. 

Paikka auki -ohjelmassa mukana olleet työntekijät myös jatkotyöllistyvät paremmin kuin useat muut palkkatukityöllistetyt. Paikka auki -työllä on todennettuja hyvinvointivaikutuksia ja lähes kaikki järjestötyönantajat pitävät Paikka auki -työntekijöitään ja heidän osaamistaan merkityksellisenä osana järjestötoimintaansa.

Paikka auki -ohjelma on tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä: 1. Ohjelma maksaa itsensä takaisin. 2. Jatkotyöllistyminen on lupaavaa. 3. Ohjelmalla on vaikutuksia hyvinvointiin.
Paikka auki -ohjelma on tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä: 1. Ohjelma maksaa itsensä takaisin. 2. Jatkotyöllistyminen on lupaavaa. 3. Ohjelmalla on vaikutuksia hyvinvointiin.

Ohjelma maksaa itsensä takaisin

Paikka auki -ohjelman tavoite on tarjota työpaikkoja mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle alle 30-vuotiaalle nuorelle sekä osatyökykyisille, jotka voivat olla minkä ikäisiä tahansa. Ohjelman kautta työllistytään sote-järjestöjen yleishyödyllisiin tehtäviin pääsääntöisesti vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Analyysi osoittaa, että Paikka auki -ohjelman työllistäminen maksaa itsensä takaisin julkistaloudelle jopa yli kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistämismallit. Mikko Kesän mukaan vaikutusero syntyy siitä, että Paikka auki -ohjelman työsuhteet ovat pitkäkestoisia ja niiden avulla päästään muita malleja paremmin kiinni työelämään.

Vuosien 2018-2019 Paikka auki -koordinaatiohankkeen teettämät kyselyt järjestötyönantajille osoittavat, että jopa 42 % työntekijöistä jatkoi työelämään Paikka auki -työsuhteen päätyttyä.

Paikka auki -ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervosen mukaan vuodesta 2014 alkaen käynnissä ollut Paikka auki -ohjelma on varsinainen menestys. Työtehtävät järjestöissä pystytään räätälöimään työntekijän mielenkiinnon ja osaamisen mukaan ja ohjelmaan sisällytetty mentorointi auttaa jatkopolun löytämisessä. Työsuhteen päättymisen jälkeen jopa kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä on päässyt töihin tai opiskelemaan. On myös huomattu, että järjestöt ovat osaavia työnantajia osatyökykyisille ja nuorille.

Mikko Kesä toteaa, että Paikka auki -ohjelma on edellä mainituista syistä tehokasta ja vaikuttavaa julkisten varojen käyttöä.

Hyvinvointia työstä

Paikka auki -ohjelman vaikutukset ulottuvat työllisyyden edistämistä laajemmalle. Vaikuttavuusanalyysissa todetaan merkittävänä seikkana se, että Paikka auki -työn voidaan katsoa olevan yhteiskunnan suunnalta tarjottua hyvinvointipanosta kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Paikka auki -työ muun muassa lisää yksilön kokonaishyvinvointia sekä taloudellista itsemääräämisoikeutta.

Toinen huomattava vaikutus kohdistuu järjestöihin sekä välillisesti kaikille, joita järjestöt palvelevat. Järjestötyön myönteinen lisäarvo syntyykin järjestöjen yleishyödyllisestä luonteesta, ja näistä hyödyistä monet pääsevät osallisiksi.

Voit tutustua Mikko Kesän tekemään analyysiin Paikka auki -ohjelman kustannusvaikutuksista alla olevan painikkeen kautta.

Ohjelman kustannusvaikutuksista järjestetään marraskuun aikana tarkempi esittely. 

Tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervoseen, s-posti marjoriitta.tervonen@nuortenystavat.fi, puh. 040 7005163.

Paikka auki -ohjelma on STM:n avustusohjelma vuosille 2018–2022. Ohjelma tarjoaa työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja osatyökykyisille työnhakijoille määräaikaisia työsuhteita sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Samalla edistetään heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Tämä tehdään myöntämällä STEA-avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka kattavat kaikki palkkakulut nuoren tai osatyökykyisen palkkaamisesta vuodeksi.Ohjelman ensimmäisellä kaudella, vuosina 2014-2017, järjestöihin palkattiin Paikka auki -ohjelman kautta yhteensä yli 800 nuorta. Ensimmäisen kauden tulokset olivat niin hyviä, että ohjelmaa päätettiin jatkaa. Toisella kaudella on työllistetty noin 200 nuorta tai osatyökykyistä vuosittain. Yli 90 % Paikka auki -työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä ja peräti 2/3 kertoo merkittävistä elämänmuutoksista ja 2/3 työllistyy tai lähtee opiskelemaan Paikka auki -työvuoden jälkeen.

Ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Sen Paikka auki -koordinaatiotiimi tukee ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä sekä tuottaa tutkimustietoa ja tekee ohjelmaa tunnetuksi.