Sopivasti riittävä, riittävästi sopiva

23.06.2021

Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Kuulua joukkoon. Kun tutkijana saan perehtyä Paikka auki -hankkeen seurantakyselyiden vastauksiin, ajattelen että ohjelma taitaa vastata osaltaan juuri näihin edellä lueteltuihin tarpeisiin.

Niin työntekijät kuin työnantajat ovat valtaosin tyytyväisiä työsuhteeseen. Työntekijät suosittelisivat sote-järjestöjä työpaikkana, ja työnantajat suosittelisivat Paikka auki -työntekijää muille työnantajille. Ilahduttavasti työntekijät löytävätkin mielekkäitä jatkopolkuja Paikka auki -työvuoden jälkeen. Jopa 67 % Paikka auki -työntekijöistä jatkaa töihin tai opintoihin. Näiden jatkopolkujen määrä on entuudestaan kasvanut edelliseen työnantajakyselyyn verrattuna.

Lue täältä lisää työnantajakyselyn (01/2021) tuloksista.

Mikä sitten voi selittää näitä erinomaisia tuloksia? Ihminen tulee todennäköisimmin nähdyksi ja kohdatuksi silloin kun hän uskaltaa olla aito itsensä. Sen mahdollistaa psykologinen turva, ja sitä Paikka auki -työyhteisöistä vaikuttaa löytyvän runsaasti. 

Kun on turvassa, voi kertoa, jos ei jotain osaa tai tarvitsee apua. Kun kokee olevansa tasavertainen muiden kanssa, syntyy kokemus osallisuudesta ja omasta arvosta työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä. Tietää olevansa riittävä. 

Ja ehkä enemmänkin: osaava, kekseliäs, uutta näkökulmaa tuova ja hyvää yhteistyötä tekevä kollega. Kun saa palautetta toisilta, alkaa itsekin nähdä vahvuutensa ja uskoa osaamiseensa.

Paikka auki -työsuhteeseen useimmiten liitetty mentorointi on paikka pysähtyä arkityön ääreltä pohtimaan asioita rauhassa luotetun henkilön kanssa. Prosessi jatkuu työvuoden ajan ja sen aikana voi miettiä ja jäsentää vahvuuksiaan, kasvunpaikkojaan, kiinnostuksen kohteitaan sekä konkreettisia tekoja, joilla voi rakentaa haluttua tulevaisuutta. Oman osaamisen ja vahvuuksien sanoittaminen voi olla haastavaa, ja siihen luotetun mentorin tuki ja toisaalta hankkeessa käytetyt osaamismerkit tuovat konkreettista apua, joka on koettu arvokkaaksi. Osaamismerkkejä onkin Paikka auki -ohjelman aikana myönnetty pian 150 kappaletta.

Työnantajat kertoivat uusimmassa työnantajakyselyssä, että 48 % työntekijöistä työllistyi Paikka auki -työvuotensa jälkeen. Puolet heistä jatkoi omalla työnantajallaan. Heitä, jotka hakivat työpaikkaa muualta, Paikka auki -työnantajat olivat tukeneet sitoutuneesti ja suurella sydämellä. Työpaikkoja oli haettu ja ansioluetteloita kirjoitettu yhdessä, haastatteluihin oli sparrattu ja niissä oli saanut käydä työajalla. Joissain tapauksissa yhteydenpito työntekijän kanssa oli jatkunut Paikka auki -työvuoden jälkeenkin.

Uskon, että tämänkaltainen kokemus jättää työntekijään pysyvän jäljen, joka kantaa jatkossakin. Kun saa kokea, että minuun luotetaan ja minua arvostetaan, on helpompi luottaa ja arvostaa itseään. Silloin myös todennäköisemmin osaa arvostaa muita. Tämä on erityisen arvokasta, jos kokemusta työelämästä on vasta vähän. Tässä siis voisi olla yksi syy, miksi Paikka auki -työntekijöiden tulevaisuus näyttää niin valoisalta, vaikka lähtökohdat olisivat olleetkin haastavat.

Jaana Toikkanen
Tutkija
Paikka auki -koordinaatiohanke

Lähteet:

Paikka auki -työntekijäkysely 11/2020

Paikka auki -työnantajien jatkokysely 01/2021