Paikka on auki – ja matka jatkuu

03.10.2022

Keväällä 2022 saimme tiedon, että vuosina 2014-2017 ja 2018-2022 toteutettu Paikka auki -ohjelma jatkuu toistaiseksi. Paikka auki -avustusohjelman toisella kaudella vuodesta 2018 lähtien ohjelmaa on koordinoinut Nuorten Ystävät ry, joka on hakenut pysyvää avustusta ohjelman koordinointiin myös tulevaisuudessa. 

Nuorten Ystävien pääsihteeri ja Paikka auki -ohjausryhmän jäsen Arja Sutela summaa tässä kirjoituksessa menneitä neljää vuotta ja pohtii myös ohjelman menestystekijöitä.

Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Arja Sutela.
Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Arja Sutela.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) aloitti vuonna 2014 avustusohjelman nuorten työllisyyden edistämiseksi. Suomen nuorisotyöttömyys oli huolestuttavan korkea, ja Paikka auki -ohjelman avulla RAY halusi tehdä oman osansa sen vähentämiseksi. Ohjelman ensimmäinen kausi kesti vuodet 2014-2017.

Nuorten Ystävät ry (NYry) on tehnyt pitkäjänteistä ja innovatiivista työtä nuorten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiseksi. Ensimmäisen Paikka auki -ohjelman rahoituksella NYry pyrki työllistämään erityisen vaikeasti työllistyviä nuoria; heitä, joiden opiskelut ja työsuhteet olivat katkeilleet yksi toisensa perään. NYryn tulokset Paikka auki -työllistämisestä olivat vaihtelevia: nuorten työllistäminen onnistui – tai sitten ei.

Kun RAY lakkautettiin loppuvuonna 2016, Paikka auki -ohjelma siirtyi vasta perustetun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) vastuulle. Ohjelman ensimmäisen kauden tulokset olivat niin hyviä, että sitä päätettiin jatkaa vuosiksi 2018-2022. Kehittämishanke sai viralliseksi nimekseen Paikka auki II. Nuorten Ystävät ry luotti osaamiseensa ja kokemukseensa ja haki ja sai tämän hankkeen koordinaatiovastuun itselleen. 

Paikka auki II -työtiimi rakennettiin huolella. Työryhmään haluttiin vankkaa kokemusta työhönvalmennuksesta ja työllistämisestä, uusinta osaamista viestinnästä, vahvaa näyttöä tutkimuksen tekemisestä sekä hankeosaamista ja laajoja verkostoja. Ohjelman tueksi koottiin ohjausryhmä, johon niin ikään koottiin vahvaa tutkimus- ja työllistämiskokemusta erityisesti vaikeimmassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden osalta. Ohjausryhmään toivottiin – ja saatiin – kokemusta myös Paikka auki -ohjelman avulla työllistyneiltä.

Paikka auki II -ohjausryhmä onkin osoittautunut harvinaisen asiantuntevaksi, sitoutuneeksi ja tehtäväänsä paneutuneeksi. Olen yli 30-vuotisen hankekokemukseni aikana harvoin ollut yhtä vaikuttunut sekä työ- että ohjausryhmätyöskentelystä kuin tässä hankkeessa.

Tutustu Paikka auki -ohjausryhmään täällä.

Paikka auki -ohjelmat ovat vuosien 2014–2022 aikana työllistäneet vuosittain lähes 200 nuorta tai vaikeasti työllistyvää henkilöä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Ohjelman tavoitteiden täyttyminen on ollut vakuuttavaa. Paikka auki -työntekijät tulevat erilaisista ja erityisistä elämäntilanteista. He voivat olla nuoria, työelämässä kokemattomia, maahanmuuttajia tai heillä voi olla erilaisia työntekoa vaikeuttavia vammoja tai rajoitteita, jotka heikentävät heidän psyykkistä, fyysistä tai sosiaalista kuntoaan.

Ohjelman puitteissa tehdyt tutkimukset osoittavat selvästi, että vuoden mittainen työsuhde on saanut aikaan positiivisia vaikutuksia Paikka auki -työntekijöiden elämässä. Työllistyneet kertovat taloudellisen tilanteensa vakautuneen, koetun elämänlaadun parantuneen, itsevarmuuden kasvaneen ja tulevaisuuden selkeytyneen.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat osoittautuneet hyviksi, ketteriksi työnantajiksi. "Järjestöissä töissä oleminen on kuntoutuvalle helpompaa, koska niissä on totuttu erilaisuuteen ja eri lähtökohdista tuleviin ihmisiin; sitä ei pidetä poikkeavana tai erilaisuutena vaan arkipäiväisenä", eräs entinen Paikka auki -työntekijä on kuvannut.

Usein ohjelman vaikutukset ovat olleet pitkäaikaisia. Kaksi kolmesta Paikka auki -työntekijästä jatkaa vuoden työrupeaman jälkeen joko työssä tai opinnoissa. Työnantajakyselyn (1/21) mukaan 48 % heistä työllistyy työvuotensa jälkeen, ja puolet jatkaa samalla työnantajalla.

Keväällä 2022 Paikka auki -ohjelmaa päätettiin jatkaa toistaiseksi. Ohjelman jatkuminen on otettu ilolla vastaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Emmekä iloitse pelkästään omasta puolestamme vaan ennen kaikkea siksi, että voimme jatkossakin tarjota työllistymisen kautta uusia ovia valoisampaan tulevaisuuteen. Tätäkin työtä tehdään huomista varten*. 

*Huomista varten on 115-vuotiaan Nuorten Ystävät ry:n motto.

Tutustu Nuorten Ystävien toimintaan.

Arja Sutela
Pääsihteeri, Nuorten Ystävät ry