Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkujen tukeminen

23.09.2019

Valtaosa Paikka auki -työntekijöistä tulee nykyiseen työhönsä vaikeasta tilanteesta. Onnistuminen ja pärjääminen nykyisessä työssä on jo iso saavutus. Voiko Paikka auki -työntekijältä enää enempää odottaa?


Jatkopolut puheeksi

Työntekijän mentorin, yhteyshenkilön tai esimiehen näkökulmasta yksi tärkeimmistä haasteista on auttaa Paikka auki -työntekijää löytämään hänelle hyvä jatkopolku nykyisen työsuhteen jälkeen. Miten ja milloin ottaa puheeksi se, että nykyinen työ on kuitenkin vain määräaikainen?

Tekemämme tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että monilla Paikka auki -työntekijöillä jatkopolun etsiminen alkaa kovin myöhään. Kaksi kolmesta haluaa jatkaa työntekoa nykyisen työnsä päättyessä, mutta vain noin yksi kolmesta on hakenut uutta työtä ja/tai opiskelupaikkaa nykyisen työsuhteensa aikana.

- Hyvä, että hakevat ja vielä parempi, jos tekevät sitä hyvissä ajoin ennen nykyisen työsuhteen päättymistä.

Moni työntekijöistä kertoo myös, että eivät osaa tai tiedä mitä muuta mentoriltaan voisivat vielä pyytää tai toivoa. Oman työn hyvin tekeminen vie monilta paljon energiaa ja tarve pärjätä "ihan ite" voi myös olla turhankin voimakas. Jotenkin ylimääräiseksi koetun avun pyytäminen ei ole helppoa, varsinkin jos aiempi kokemus mentoroinnista on ohut.

Jatkopolkujen löytyminen on kuitenkin kaikkien ohjelmassa mukana olevien etu. Miten sen löytämistä voi tukea?


Kysy, rohkaise ja auta

Mentorin ei yksin tarvitse tätä haastetta ratkaista, mutta puheeksi se kannattaa ottaa. Työntekijälle kynnys uuden työ- tai opiskelupaikan etsimiseen voi työn ohessa olla iso. Se vie ajatukset pois tästä hetkestä ja voi vaikeuttaa keskittymistä nykyiseen työhön. Se voi tuntua ylimääräiseltä, joiltakin se voi viedä yöunet ja sen lykkäämiseen löytyy aina hyviä tekosyitä.

Tämän takia nimenomaan Paikka auki -työntekijän mentorin, yhteyshenkilön ja/tai esimiehen kannattaa rohkaista, auttaa ja olla kiinnostunut myös työntekijän jatkopoluista. Viimeistään työsuhteen jälkipuoliskolla on hyvä pohtia työntekijän tulevaisuutta yhdessä työntekijän kanssa. - Mitä aiot/haluaisit tehdä tämän työn jälkeen? Oletko miettinyt tai tehnyt jotain suunnitelmia? Voinko olla jotenkin avuksi?

Toisen puolesta ei voi motivoitua, mutta toisen motivaatioon voi vaikuttaa monin tavoin. Tulevaisuuden suunnitelmien puheeksi ottaminen voi antaa kokemuksen siitä, että on tärkeä ja arvostettu. Sitä ei kannata ohittaa. Varaa keskustelulle sopiva aika, keitä kahvit ja kysy edellä esitetyt kysymykset vielä toisenkin kerran: "Oletko miettinyt, mitä haluaisit, voinko minä olla avuksi?"

Työstä saatu myönteinen palaute vahvistaa työntekijän osaamista ja tunnetta pystyvyydestä. Suositusten antaminen, väliaikaisen työtodistuksen kirjoittaminen ja erilaisten suunnitelmiin liittyvien välitavoitteiden asettaminen voivat auttaa hakemaan uutta paikkaa jo nykyisen työsuhteen aikana. Ohjelmakoordinaattorit - Ira ja Anu - auttavat mielellään sekä työntekijöitä että työnantajia näissä talkoissa.


Ohjelman yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Koko Paikka auki -avustusohjelman merkitystä arvioidaan varmasti osaltaan työntekijöiden jatkotyöllistymisen perusteella. Mitä useampi työllistyy tai jatkaa opintojaan, sen helpompi on osoittaa, että avustusohjelman yhteiskunnallinen vaikuttavuus on hyvä ja ohjelmaa kannattaa jatkaa myös vuoden 2021 jälkeen.

Ohjelman mahdollinen jatkuminen avaa mahdollisuuden taas sadoille nuorille/osatyökykyisille edetä elämässään. Se tarjoaa myös järjestöille mahdollisuuden saada uusi Paikka auki -työntekijä, jonka kanssa voi edelleen kehittää järjestön omaa osaamista ja vahvistaa vaikeassa asemassa olevien nuorten ja/tai osatyökykyisten osallisuutta.
Hans Mäntylä,
Paikka auki -ohjelman tutkija