Paikka auki -työntekijöiden jatkokyselyn 2 (08/2021) tulokset

10.01.2022

Edelleen kaksi vastaajaa kolmesta pääsee töihin tai opiskelemaan Paikka auki -työsuhteen jälkeen, ja työttömyys puolittuu siitä, mitä se oli ennen Paikka auki -työtä.

Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely toteutettiin elokuussa 2021 toisen kerran tällä hankekaudella 2018-2022. Kyselyyn vastasivat henkilöt, jotka olivat olleet Paikka auki -työsuhteensa loppupuolella vuonna 2020 ja antaneet silloin luvan kyselyn lähettämiseen. Kyselyn vastausprosentti 52 oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisessä työntekijöiden jatkokyselyssä helmikuussa 2020. Nyt raportoitavan kyselyn vastaajat edustavat 40 % heistä, jotka vastasivat Paikka auki -työntekijäkyselyihin työsuhteensa loppupuolella vuonna 2020.

Tulevaisuuden suunnittelu kannattaa

Vastausten perusteella jatkopolkuja oli valmisteltu suunnitelmallisesti jo työsuhteen aikana: 46 % oli hakenut töitä ja 36 % oli hakenut opiskelemaan. Opiskelemaan oli haettu aiempaa vilkkaammin, mahdollisesti koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi. Neljännes vastaajista kertoi, että oli aloittanut opinnot ja moni heistä suoritti amk- tai yamk-tutkintoja.

Vastaajat kokivat, että Paikka auki -työsuhde oli ollut merkityksellinen heille ja heidän tulevaisuudelleen. Etenkin työkokemuksesta iloittiin ja kerrottiin, että usko omiin kykyihin ja työllistymismahdollisuuksiin oli kasvanut. Joka kolmas kertoi, että hänen itsetuntonsa oli kasvanut ja tulevaisuuden suunnitelmansa selkeytyneet Paikka auki -työn aikana.

Olen saanut paljon lisää taitoja ja varmuutta taitojeni suhteen, ja se on auttanut kirkastamaan ajatuksia tulevaisuuden työnhaun suhteen: millaisia työnkuvia etsin seuraavan kerran, kun työnhaku tulee ajankohtaiseksi. Olen työsuhteen kautta saanut jalan vihdoin oven väliin järjestösektorille, ja näen, että työllistymismahdollisuuteni ovat jatkossa reippaasti paremmat.

Uskon, että Paikka auki -työsuhde oli merkityksellinen työurani kannalta. Paikka auki -työpaikkani oli ensimmäinen pidempi työssäolojakso minulle, sillä olen aikaisemmin tehnyt opintojeni ohessa vain harjoitteluja ja kesätöitä. Paikka auki -jaksoni jälkeen työllistyin heti samankaltaisiin tehtäviin enkä jäänyt työttömäksi, joten uskon että tällä kokemuksella oli paljon merkitystä.

Aiemmat tutkimustuloksemme viittaavatkin siihen, että riittävän pitkä työsuhde, työyhteisöltä saatu tuki, kannustus ja palaute sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia tehtäviä auttavat työntekijää rakentamaan mielekkään jatkopolun Paikka auki -työsuhteen jälkeen.

Monet toiveet toteutuvat

Heti Paikka auki -työn päättymisen jälkeen 76 % vastaajista kertoi, että oli ollut töissä tai opiskelemassa: 54 % työskenteli ja 22 % opiskeli. Vielä kyselyajankohtanakin 41 % vastaajista oli palkkatyössä ja 24 % opiskelemassa. Vastaajista vain 34 % oli työttömänä tai työkyvyttömänä, kun ennen Paikka auki -työtä vastaava luku oli 70 prosenttia. Vaikka vastaajien joukko oli pieni, tämän kyselyn tulokset vahvistavat edellisiä: jatkopolut työssä ja opintojen parissa näyttävät lupaavilta ja työttömyys puolittuu Paikka auki -työtä edeltävästä tasosta. Huomattavaa on, että nyt tiedämme työntekijöiden kuulumisista Paikka auki -työn päättymisen jälkeen aiempaa pidemmältä ajalta.

Suuri merkitys! Sain töitä heti Paikka auki -työn jälkeen ja nyt opiskelen sosionomiksi. Sain työstä itseluottamusta ja tulevaisuuden toiveet selkenivät sen myötä. Pääsin kouluun, johon en uskonut pääseväni.

Kokemukseni hyvästä työnantajasta ja mahtavista työtovereista oli ylitse muiden! Minuun uskottiin (silloinkin kun en uskonut itseeni), minua kehuttiin, minulle annettiin vastuullisempia tehtäviä... Uskalsin nyt hakea työtehtävään, johon minulla oli suuri kiinnostus ja halu oppia uusia asioita - työkokemusta ei laisinkaan. Ja minut valittiin.

Paikka auki -työssä viihdytään hyvin. Jopa yhdeksän vastaajaa kymmenestä kertoo näin työntekijäkyselyistämme. Niissä käy toistuvasti ilmi, että moni työntekijä toivoisi saavansa jatkaa tutussa työpaikassaan Paikka auki -työn päättymisen jälkeen. Tämän kyselyn perusteella useammalla tämä toive olikin toteutunut. 44 % vastaajista kertoi jatkaneensa samassa työpaikassa heti työsuhteen päättymisen jälkeen ja vielä vastausajankohtanakin 10 % vastaajista kertoi näin.

Syvennämme vielä ymmärrystämme haastattelemalla Paikka auki -työssä olleita tämän vuoden aikana. Sisällytämme haastatteluaineiston analyysin hankeraporttiin, joka kokoaa yhteen koko hankekauden 2018-2022 tutkimustulokset. Raportti julkaistaan loppuvuodesta 2022.