Paikka auki -työntekijänä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöillä

08.11.2022

Kun Joona Sormunen vastavalmistuneena maisterina etsi oman alansa työpaikkoja, ei ongelmaksi koitunut suinkaan työpaikkojen vähäisyys. Paikkoja oli tarjolla runsaasti, mutta miten saada työpaikka, kun työkokemusta on kertynyt vain vähän? Paikka auki -työpaikka ratkaisi ongelman. 

Joona Sormunen.
Joona Sormunen.

Olen Joona ja työskentelen järjestötyöntekijänä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöillä Suomen Turussa. Valmistuin viime keväänä valtiotieteiden maisteriksi pääaineenani sosiologia. Oman alani työkokemusta – jos sosiologille tällaista voidaan ylipäätään määritellä – olin ennen työn alkua kerryttänyt ainoastaan opintoihini kuuluvan harjoittelujakson aikana, joten tästä näkökulmasta tehtävä tuli enemmän kuin tarpeeseen.

Tilanne ennen töiden alkamista ja työtehtävät

Koin työmarkkinatilanteen olleen alani osalta valmistumiseni jälkeen hyvä. Tarjolla oli monenlaisia tehtäviä joihin koulutukseni ja muu osaamiseni sopi. Haasteena oli ennemminkin se, että minulla oli vain vähän työkokemusta omalta alalta, mikä toi hakemuksien laatimiseen oman hankaluutensa. 

Eräänä päivänä huomasin kuitenkin Twitterissä ilmoituksen, jossa mainittiin Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen etsivän järjestötyöntekijää Paikka auki -ohjelman kautta. Hakuilmoituksen luettuani kiinnostukseni heräsi. Ensinnäkin tehtävänkuva vaikutti monipuoliselta ja mielenkiintoiselta, ja toiseksi vaatimukset sopivat tilanteeseeni hyvin, joten päätin hakea paikkaa. Hieman myöhemmin sain haastattelukutsun, ja haastattelun jälkeisellä viikolla sain ilokseni kuulla tulleeni valituksi. Työt aloitin elokuussa 2022.

Työnkuvaani lukeutuu erityisesti viestintää. Seuraan aktiivisesti erityisesti Twitteriä ja reagoin järjestön tavoitteiden kannalta olennaisiin julkaisuihin. Teen sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja toimin nettisivujemme verkkosivuvastaavana. Tehtäviini lukeutuu myös mm. mielipidekirjoitusten kirjoittamista, erilaisten tietopakettien laatimista sekä järjestön tapahtumissa avustamista. Kaiken kaikkiaan tehtävä on hyvin monipuolinen, jossa pääsen hyödyntämään opintojen aikana hankkimiani valmiuksia sekä oppimaan uutta.

Mitä seuraavaksi?

Paikka auki -kokemus on jo nyt antanut tarkempia suuntaviivoja tulevaisuutta ajatellen. 

Olen saanut tehtävässä vahvistusta sille, millaiset työtehtävät minulle sopivat ja mitkä ovat vahvuuksiani. Lisäksi tehtävä on herättänyt kiinnostuksen työskennellä järjestökentällä myös tulevaisuudessa.

Suosittelen ehdottomasti kaikkia nuoria, joilla työkokemus on vähäistä hakemaan työtehtäviä Paikka auki -ohjelman kautta!

Joona Sormunen
Järjestötyöntekijä
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry