Paikka auki -työntekijäkyselyn (11/2019) tulokset

25.02.2020

Kysely lähetettiin marraskuussa noin 226:lle Paikka auki -työntekijälle. Vastausprosentti on jälleen erinomainen 69 % - Iso Kiitos kaikille vastanneille.

Kaksi henkilöä hymyilee toisilleen toimistossa.
Kaksi henkilöä hymyilee toisilleen toimistossa.

Avustusohjelma tavoittaa kohderyhmänsä hyvin

Vastanneista 65% on naisia ja kolme neljästä alle 30-vuotiaita. Lähes joka toinen tulee Paikka auki -työhön ilman aiempaa työ- tai vapaaehtoiskokemusta SOTE-alalta. Yksi kuudesta Paikka auki -työntekijästä on elämänsä ensimmäisessä työpaikassa. Muutokset aiempiin kyselyihin ovat pieniä (vain perehdytys saa alemmat arviot).

Neljä viidestä oli työttömänä, kuntoutustuella, sairaslomalla tai työllistämistoimenpiteen kohteena ennen Paikka auki -työtä. Monet kertoivat työttömyyden ankeudesta, uuvuttavasta ja vaikeasta työnhausta ilman sopivaa työkokemusta. Jatkuva rahapula ja mielekkään tekemisen puute ruokkivat itsetunnon kolahduksia, huonommuuden tunteita, ahdistusta ja masennusta.

Odotuksia ja toiveita Paikka auki -työn suhteen on paljon. Työssä koetut onnistumiset liittyvät yhdessä tekemiseen kannustavassa työyhteisössä, itsensä ylittämiseen erilaissa tehtävissä, myönteisen palautteen ja kannustuksen saamiseen. Moni kertoo myös vastuun saamisesta ja ottamisesta, luottamuksen ansaitsemisesta ja itsearvostuksen vahvistumisesta.

"Tämä oli minun ensimmäinen työ. Haluan tämän vuoden aikana oppia uusia asioita niin paljon kuin vaan on mahdollista."

"Toivon, että olisin työsuhteen lopussa viisaampi ja osaavampi ihminen ja työntekijä, ja toivon, että työstäni on ollut apua."

Valtaosa (90%) kertoo myös olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Paikka auki -työhönsä. Kaksi kolmesta kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana. Näitä ovat taloudellisen tilanteen ja elämän laadun koheneminen, itsenäisempi elämä, itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistuminen, oman hyvinvoinnin paraneminen sekä oman ammattitaidon ja mahdollisuuksien vahvistuminen. Huonot kokemukset Paikka auki -työssä ovat harvinaisia.

"Työ on ylittänyt odotukseni. Olen päässyt tekemään koulutusta ja osaamista vastaavia työtehtäviä ja ehkä niiden vaativuus on myös hieman kasvanut, kun olen päässyt osoittamaan pärjääväni."

Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen näyttää lupaavalta

  • 13 % vastanneista jää töihin nykyiselle työnantajalle ja 9 % menee toiseen työhön
  • 28 % on jo hakenut uutta työtä ja 12 % aikoo hakea uuden työn Paikka auki -työn jälkeen
  • Kaksi kolmesta suuntautuu työtä kohti

Jatkotyöllistymisen rinnalla myös opiskeluihin liittyvät suunnitelmat ovat toiveikkaita:

  • 8 % on saanut opiskelupaikan jo nykyisen työsuhteen aikana
  • 21 % on hakenut tai aikoo hakea opiskelupaikkaa Paikka auki -työn jälkeen

Jatkosuunnitelmia ja hyviä aikomuksia varjostavat epävarmuus ja huoli tulevasta. Joka toinen ei vielä tiennyt mitä tekee Paikka auki -työn jälkeen ja yksi neljästä olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jättäytyvien määrä on kuitenkin erittäin pieni (2 %). Tarkennamme seurantatietoja jatkokyselyllä, joka lähetetään siihen luvan antaneille työntekijöille noin 6 kk nykyisen työsuhteen päättymisen jälkeen. Tuloksia tästä saamme maaliskuun 2020 aikana.

"Työsuhteen aikana minun elämäntilanne on muuttunut paljon. Taloustilanne on parempi ja työtaidot ovat kehittyneet. Hyvinvointi on myös parantunut, kun saan tehdä mistä tykkään..."

"Suurin vaikutus taitaa olla sillä, että järjestötyö on tosi jees."