Paikka auki -työntekijäkyselyn 05/2020 tulokset

25.11.2020

Kysely lähetettiin toukokuussa 266 Paikka auki -järjestön kautta Paikka auki -työntekijöille. Arvioitu vastausprosentti 72 % on erinomainen - suurkiitos kaikille vastanneille.

Avustusohjelma tavoittaa kohderyhmänsä hyvin

Vastanneista 70 % oli naisia ja lähes saman verran oli alle 30-vuotiaita. Yli 30-vuotiaiden osatyökykyisten työntekijöiden määrä oli hieman kasvanut ollen nyt 31 %. Entistä hieman useampi (59 %) tuli Paikka auki -työhön ilman aiempaa työ- tai vapaaehtoiskokemusta SOTE-alalta. Useammalle kuin joka kymmenennelle Paikka auki -työ oli ensimmäinen työpaikka. Melkein puolet työntekijöistä olivat löytäneet Paikka auki -työn TE-palveluiden tai nykyisen työantajan, ohjaajien ja valmentajien avulla.

Neljä viidestä oli työttömänä, kuntoutustuella, sairauslomalla tai työllistämistoimenpiteen kohteena ennen Paikka auki -työtä. Monet kertoivat sopivan työkokemuksen puuttumisen tai liian korkean koulutuksen tehtävään nähden vaikeuttaneen työnhakua. Hankala tilanne aiheutti rahapulan ja mielekkään tekemisen puutteen lisäksi monia, vaikealta tuntuvia tunteita.

Paikka auki -työsuhteessa ollaan edelleen tyytyväisiä, koronasta huolimatta

Odotuksia ja toiveita Paikka auki -työn suhteen on paljon. Työkokemuksen ja ammattitaidon vahvistumisen lisäksi hyvin monet tavoittelevat uusia taitoja, järjestökenttään tutustumista ja verkostojen luomista. Vaikka koronapandemia on vaikuttanut näiden toteutumiseen, moni vastaaja kertoi kannustavasta työyhteisöstä, tehtävien vaativuuden, luottamuksen ja vastuun kasvamisesta sekä myönteisen palautteen voimauttavasta merkityksestä.

"Minua kohdellaan tasavertaisena työyhteisön jäsenenä ja työkaverina. Osaamistani arvostetaan ja minuun luotetaan ja minulle uskotaan haastaviakin tehtäviä. Juuri työporukan suhtautumisen ja ilmapiirin vuoksi aloin huomata ja uskoa, että minulla on annettavaa järjestössämme, vaikka työkokemusta ei vielä ole paljon. Olen saanut kiitosta heittäytymiskyvystä, rohkeudesta ja monipuolisesta osaamisestani. Esimieheni on sanonut, että työpanokseni on loistavaa."
- Paikka auki -työntekijä 2020

Valtaosa (90 %) kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Paikka auki -työhönsä. Enemmän kuin kuusi kymmenestä oli kokenut myönteisiä elämänmuutoksia työsuhteensa aikana. Näitä olivat etenkin työkokemuksen vahvistuminen, verkostoituminen, stressin vähentyminen sekä mielen hyvinvoinnin, toimeentulon ja elämänhallinnan lisääntyminen. Myös oman polun kirkastumisesta, kasvaneesta uskosta tulevaisuuteen sekä kiinnittymisestä yhteiskuntaan kerrottiin. Huonot kokemukset Paikka auki -työssä ovat olleet harvinaisia.

75 % suuntautuu työtä kohti Paikka auki -työn jälkeen

Työntekijöiden tulevaisuus Paikka auki -työsuhteen jälkeen näyttää lupaavalta

  • 10 % vastanneista jää töihin nykyiselle työnantajalle ja 7 % menee toiseen työhön

  • 25 % on hakenut uutta työtä ja 20 % aikoo hakea uuden työn Paikka auki -työn jälkeen

Jatkotyöllistymisen rinnalla myös opiskeluihin liittyvät suunnitelmat ovat toiveikkaita:

  • 18 %:lla on oppisopimuspaikka Paikka auki -työsuhteessa

  • 3 %:a on saanut opiskelupaikan jo nykyisen työsuhteen aikana

  • 46 % on hakenut tai aikoo hakea opiskelupaikkaa Paikka auki -työn jälkeen

Jatkosuunnitelmia varjostaa epävarmuus ja huoli tulevasta. Neljä kymmenestä ei vielä tiennyt mitä tekee Paikka auki -työn jälkeen ja yksi viidestä olettaa tai pelkää jäävänsä työttömäksi. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jättäytyvien määrä on kuitenkin erittäin pieni (2 %). Tarkennamme seurantatietoja jatkokyselyllä, joka lähetetään siihen luvan antaneille työntekijöille noin 6 kk nykyisen työsuhteen päättymisen jälkeen. Tuloksia siitä saamme kevään 2021 aikana.