Paikka auki työnantajalle ja työntekijälle

23.05.2022

Meillä oli ilo päästä jututtamaan yhtä vuoden 2020 rahoituksen saanutta Paikka auki -työnantajaa. Lue tarina niin tiedät, miksi työnantajan näkökulmasta Paikka auki on toimiva tapa työllistää.

Kuka olet ja mitä teet?

– Olen Kimmo Hane. Työskentelen kuntoutuspäällikkönä Mielenterveyden keskusliitossa. Työni vastuualueena täällä ovat kurssit mielenterveyden ongelmista kärsiville henkilöille sekä neuvontapalvelut ja muut asiantuntijatehtävät.

– Meillä oli vuoden 2020 rahoituksella Paikka auki -työntekijä, jonka esimiehenä toimin. Työntekijällä oli lisäksi erikseen mentori. Minulle tämä oli ensimmäinen Paikka auki -kokemus.

Mitä Paikka auki -työntekijä teidän järjestössänne teki?

– Haimme järjestötyöntekijää kurssitoiminnan puolelle kehittämään nuorten toimintaa. Tehtäviin kuului myös erilaisia some-viestinnän tehtäviä. Valitsimme tehtävään alle 30-vuotiaan nuoren, jolla oli ymmärrystä kohderyhmästä, jonka kanssa työskentelemme. Voisi sanoa, että työntekijä täytti sekä nuorta että osatyökykyistä koskevat kriteerit.

– Paikka auki -työntekijämme työn aloitus ajoittui koronapandemian alkuun maaliskuussa 2020. Työntekijä, kuten me kaikki, joutui suoraan etätyöhön koronan vuoksi. Kaikki palvelumme siirtyivät hetkellisesti pelkästään verkkoon.

– Sitä mukaa myös hänen työnkuvansa muokkaantui – työn some-viestinnän puoli sekä verkossa tapahtuva toiminta luonnollisesti lisääntyi.

Mitä vaikutuksia tällä oli?

– Koen, että koronan vuoksi työsuhde pääsi käynnistymään hitaammin. Etänä etenkin perehdytykseen meni enemmän aikaa.

– Kaikki kuitenkin sujui hyvin. Paikka auki -työntekijän mentori työskenteli samassa tiimissä nuorten palveluiden kehittäjänä. Heidän keskinäinen yhteydenpitonsa oli säännöllistä.

Oletteko saaneet apua ohjelman koordinaatiohankkeelta Paikka auki -matkanne varrella?

– Alkuvaiheessa muistan olleeni sähköpostikirjeenvaihdossa koordinaatiohankkeen suuntaan. Tarvitsin silloin työsuhteeseen liittyvää ohjeistusta. Kyselin rekrytoitavan henkilön kriteereistä ja sain tarvitsemani avun. Vaikka en ole itse tarvinnut sen enempää tukea, on kuitenkin ollut tärkeää tietää, että apua on tarvittaessa saatavilla.

– Paikka auki -työntekijä ja hänen mentorinsa ovat molemmat osallistuneet koordinaatiohankkeen järjestämiin tapahtumiin. Sillä tavalla toiminta on tullut tutuksi.

Mitä tapahtui, kun Paikka auki -työntekijänne työsuhde päättyi?

– Työntekijämme työllistyi eri rahoituksella samaan tehtävään. Perehdytetty, perehtynyt sekä motivoitunut työntekijä haluttiin pitää meillä. Toistaiseksi hänen työsuhteensa on määräaikainen, mutta hän on ollut meillä nyt hieman yli kaksi vuotta töissä.

Millaisia ajatuksia sinulla on osatyökykyisten työllistämisestä?

– Järjestömme yksi tavoite on edistää osatyökykyisten työllistymistä, joten siksi haluamme itsekin antaa työmahdollisuuksia juuri heille. Meillä on ollut useampia osatyökykyisiä myös työkokeilun tai hankerahoituksen kautta. Kysyntää on paljon, ja pyrimme vastaamaan siihen.

– Tämän Paikka auki -rekrytoinnin yhteydessä saimme hyvän määrän hakijoita, Hakijaporukka oli monimuotoinen ja kirjava – mukana oli jonkin verran myös kriteereihin kuulumattomia hakijoita.

– Kaiken kaikkiaan jäi tunne, että rekry kiinnosti. Tuli soittoja ja yhteydenottoja.

Haluatko jättää lopuksi terveisiä STEAlle?

– Tämä kokemus on palvellut hienosti sekä tänne rekrytoitua työntekijää että organisaatiota, työnantajaa. Toiminta on ilmeisen tuloksellista ja hienoa, jos toimii monelle väylänä työllistyä samaan järjestöön pidemmäksi aikaa.

– Organisaation näkökulmasta Paikka auki on turvallinen tapa lähteä mukaan työllistämisprosessiin. Paikka auki -kokemuksemme on ollut onnistunut ja palvellut molempia osapuolia.