Paikka auki -työ auttaa työelämään - Vaikutukset elämänlaatuun merkittävät

12.11.2019

Paikka auki -työ sai Elli-Noora Mansikka-ahon ammatillisen itsetunnon kohoamaan.
- Aloin jo epäillä, onko minusta mihinkään ja tuleeko minusta ikinä mitään.


Paikka auki -ohjelma tarjoaa mielekästä työtä nuorille ja osatyökykyisille työllistämällä heitä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin.

Toinen ohjelmakausi alkoi vuonna 2018 ja syksyllä tehdyn työntekijäkyselyn mukaan Paikka auki -työ on vaikuttanut vahvasti nuorten elämäntilanteeseen: suuri osa kertoo myönteisten elämänmuutosten olleen merkittäviä. Lähtötilanne on monilla ollut todella hankala. On masennusta, ahdistusta, huonommuuden tunnetta, joita ylläpitää ja syventää jatkuvien kielteisten vastausten saaminen työpaikkahakemuksiin.

Paikka auki -ohjelman työntekijäkysely lähetettiin 286:lle työntekijälle. Vastauksia saatiin 221 eli vastausprosentti oli 77. Tutkimuksessa Paikka auki -ohjelman kautta työllistyneitä pyydettiin kertomaan elämäntilanteestaan ennen työllistymistä ja sen jälkeen. Valtaosa, 74 prosenttia, työntekijöistä on ollut ennen Paikka auki -työtä työttömänä, kuntoutustuella tai sairaslomalla. 35 vastaajalla Paikka auki -työ oli heidän elämänsä ensimmäinen työpaikka.

Paikka auki -ohjelman kautta työllistyneet nuoret ja osatyökykyiset kertoivat rankasta työttömyydestä, uuvuttavasta työnhausta ja aktiivimallin puristuksesta. Työnhakua vaikeutti sopivien työpaikkojen niukkuus, jatkuvien kielteisten vastausten vaikutus mielialaan ja työkokemuksen puute. On vaikeaa olla pitämättä itseään huonona, kun lukuisista hakemuksista huolimatta ei etene edes työhaastatteluihin.

- Ihmiset kertovat rahapulasta, epävarmuudesta, ahdistuksesta, masennuksesta, huonommuuden tunteesta ja vaikeuksista löytää elämälleen suuntaa. Ihmisten lähtötilanne on ollut hankala, mutta Paikka auki -työsuhteen aikana moni on saanut onnistumisen kokemuksia ja uskoa tulevaisuuteen, Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkija Hans Mäntylä kertoo.

Työstä elämänlaatua

Elli-Noora Mansikka-ahon, 25, työsuhde työavustajana oli lopuillaan, kun hän kuuli Paikka auki -työpaikasta kaveriltaan. Lähihoitajaopinnot olivat jääneet kesken ja tulevaisuus tuntui epävarmalta. Epilepsialiitto oli tuttu, sillä itsekin epilepsiaa sairastava Elli-Noora oli toiminut liitossa vapaaehtoisena vertaisohjaajana.

- Kesken jääneiden opintojen takia työitsetunto oli aika hajalla. Mulla oli päässä ajatus, etten osaa mitään eikä minusta ole mihinkään. Mutta jokin rohkeuspiikki iski, että halusin kokeilla Paikka auki -työtä Epilepsialiitossa.

Mansikka-aho toimi Epilepsialiitossa toimistoassistenttina ja teki hyvin monipuolista työtä jäsenrekisterin ylläpitämisestä kokoustarjoilujen järjestämiseen.

- Työitsetunnon heikkous vaikutti siihen, että saatoin pienistäkin mokista romahtaa. Oli helpottavaa huomata, ettei mokista kukaan suutu tai saarnaa.

Mansikka-aholle Paikka auki -työssä tärkeintä oli saada kokemus siitä, että osaa jotakin, samoin tunne hyväksytyksi tulemisesta. Kertaakaan hänelle ei tullut oloa, ettei hänestä olisi ollut mitään hyötyä.

Tutkimukseen vastaajien kokemukset kertovat samaa kieltä Mansikka-ahon kanssa. Paikka auki -työntekijät kertovat saaneensa järjestötyönantajiltaan erittäin hyvää palautetta työstään, heidät on otettu hyvin vastaan ja heidän osaamistaan ja työtään arvostetaan. Moni on oppinut uutta ja saanut lisää työelämätaitoja.

Kaksi kolmasosaa Paikka auki -työntekijöistä kertoo myönteisistä elämänmuutoksista. Työ on auttanut pääsemään jaloilleen masennuksen jälkeen, se on tuonut syrjäytyneen takaisin yhteiskuntaan ja antanut työkokemusta, joka auttaa saamaan seuraavan työpaikan.

- Työ on tuonut elämään merkitystä, elämänlaatu on parantunut ja myös taloudellisesti tilanne on helpottunut monen kohdalla, Mäntylä kuvaa.

Jatkopolun etsiminen tärkeää

Mansikka-aho sai Paikka auki -työn aikana työtarjouksen ja hänellä on nyt vakituinen työsuhde vapaa-ajan avustajana. Tunteja on 90 kuukaudessa. Ammatillisen itsetunnon kohoaminen ei ollut ainoa Paikka auki -työstä saatu kokemus. Hän tietää nyt myös omat rajansa ja sen, ettei jaksa tehdä kokoaikaista työtä.

- Äidin kanssa oli aiheesta puhuttu aikaisemmin, mutta koska minulla ei ollut vielä työkokemusta kokoaikaisesta työstä, silloin vain suutuin äidille hänen arveluistaan.

Mansikka-aho toivoo, että mahdollisimman moni saisi mahdollisuuden saada kokemuksen työelämästä ja päästä kiinni työelämään. Siinä Paikka auki -ohjelma on hänen mielestään paikkansa ansainnut.

Paikka auki -työsuhde on kartuttanut työkoemusta ja ammattitaitoa, mutta työ on auttanut pääsemään jaloilleen, tuonut sisältöä elämään ja kiinnittänyt yhteiskuntaan. Tulevaisuuden suunnitelmia kysyttäessä kaksi kolmasosaa vastaajista haluaa työllistyä. Kolmasosa oli hakenut uutta työpaikkaa ja osa sellaisen saanutkin Paikka auki -työsuhteen aikana. Kolmasosa vastaajista on hakenut opiskelupaikkaa ja muutamat ovat sen jo saaneetkin.

Lue koko tutkimus täältä!