Paikka auki -treffeissä houkuttaa samassa tilanteessa olevien kokemukset

22.10.2019

Vertaiskokemukset kiinnostavat

43% Paikka auki -työntekijöistä kertoo tavanneensa muita Paikka auki -työntekijöitä, useimmiten koordinaatiotiimin organisoimilla Paikka auki -treffeillä tai samassa järjestössä/talossa työskentelevän toisen Paikka auki -työntekijän.

Työntekijätapaamisia eli Paikka auki -treffejä kehutaan ja moni työntekijöistä olisi toivonut niitä useampiakin. Monille treffeille osallistuminen on ollut myönteinen kokemus, mutta se on jäänyt ainutkertaiseksi.

"Paikka auki -treffit olivat todella hyvä kokemus ja onneksi siellä ei ollut enempää osallistujia. Sopivan tiivis ryhmä mahdollisti paremman tutustumisen ja sen että muutkin uskalsivat avoimesti kertoa myös negatiivisista kokemuksistaan töissä. Oli helpottavaa huomata, ettei ole yksin ajatustensa kanssa."
- Paikka auki -työntekijä kyselyssä 6/2019

Kesäkuussa 2019 Paikka auki -työntekijöille tehdyssä kyselyssä treffikysymykseen tuli yhteensä 75 vastausta. Eniten treffeissä kehuttiin sitä, kuinka toisten vastaavassa työsuhteessa olevien kokemuksista oli mukava/kiinnostavaa kuulla. Muutama kertoi saaneensa tapaamisista hyödyllistä vertaistukea ja jotkut (harvat) olivat saaneet toisesta Paikka auki -työntekijästä myös uuden ystävän. Joukosta löytyi myös muutama, joka ei kokenut treffejä hyödyllisiksi.

Treffeillä 268 osallistujaa

Koordinaatiohankkeen ensimmäisenä toimintavuonna 8/2018 - 8/2019 järjestettiin yhteensä 27 treffit, joista 15 olivat Paikka auki -avustuksella palkatuille työntekijöille ja 12 Paikka auki -avustuksen saaneille työnantajille.

Työntekijöiden Paikka auki -trefffeillä oli yhteensä 160 osallistujaa 142 järjestöstä. Työnantajien Järjestötreffeillä osallistujia kerääntyi 122 henkilöä 108 järjestöstä.