Paikka auki -ohjelmassa on kehitetty vastuullisen työnantajan toimintamalli

26.06.2019

Vastuullinen työnantaja -toimintamalli on kehitetty erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työntekijöitä varten työnantajien käyttöön. Toimintamalli löytyy Innokylästä ja sen on kehittänyt tutkija, KTT, Hans Mäntylä. Hans Mäntylä työskentelee ohjelman koordinaatiohankkeessa tutkijana.


Malli auttaa järjestöjä toimimaan vastuullisina työnantajina

Paikka auki - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018-2021 tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. Tämän toimintamallin tarkoitus on auttaa järjestöjä toimimaan vastuullisina työnantajina.

Vastuullinen työnantaja toimintamalli havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.


Vastuullinen työnantaja -toimintamallin infograafi.
Vastuullinen työnantaja -toimintamallin infograafi.


Vastuullinen työnantaja -toimintamallin toteutus


SELKEÄ TOIMENKUVA

Järjestöön palkattavan työntekijän tehtävät ja toimenkuva suunnitellaan huolella. Työyhteisö osallistuu uuden työntekijän toimenkuvan suunnitteluun ja on näin tietoinen sen vaikutuksista henkilökunnan keskinäiseen työnjakoon. Toimenkuvaan on hyvä jättää riittävää väljyyttä, jotta sitä voidaan tarkentaa palkattavan henkilön kehittymistarpeiden ja vahvuuksien mukaan.


HUOLELLINEN REKRYTOINTI

Uuden työntekijän rekrytointi tehdään huolella ja harkiten. Kun tarkoitus on palkata järjestöihin henkilöitä, jotka tulevat työelämän ulkopuolelta, ovat nuoria ja kokemattomia tai heillä on käytössään vain osa työkyvystään, niin yhdenvertaisuuslain mukainen positiivinen erityiskohtelu on siis työnhaussa sallittua sekä iän että osatyökykyisyyden perusteella. Työntekijöiden lähtökohdat ovat erityisiä ja heidän osaaminen voi myös yllättää.


AVATTU TYÖSOPIMUS

Ennen työsuhteen alkua laaditaan asianmukainen työsopimus. Sen kaikki kohdat kannattaa keskustella auki niin, että molemmat osapuolet varmasti ymmärtävät omat vastuunsa. Avoin, suora ja kohtaava keskustelu eri osapuolten odotuksista ja työelämän pelisäännöistä on hyvä aloittaa jo työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Näin sitä on helpompi jatkaa myös työsuhteen aikana, tarpeen mukaan.


KATTAVA PEREHDYTYS

Työsuhteen alkaessa työnantaja vastaa siitä, että työntekijälle järjestetään hyvä perehdytys uusiin työtehtäviin, työvälineisiin ja työtä tekevään yhteisöön. Uuden omaksumista helpottaa, kun kaikkea ei tarvitse oppia heti ensimmäisenä työpäivänä. Ja uusiin työtovereihin on helpompi tutustua yksi kerrallaan.


ASIANMUKAINEN OHJAUS

Työsuhteen aikana työnantaja huolehtii siitä, että työntekijä saa asianmukaista ohjausta työtehtäviensä tekemiseen. Luontevasti saatavilla oleva ohjaus tukee hyvän työn tekemistä ja vähentää työntekijän kokemaa epävarmuutta uusien työtehtävien äärellä. Asianmukaiseen ohjauksen avulla työntekijä tietää mitä hänen kuuluu työssään tehdä ja miten erilaiset tehtävät tehdään. Rakentavan palautteen avulla työntekijä voi myös vahvistaa omaa ammatillista itsetuntoaan.


RINNALLAKULKEVA MENTOROINTI

Työtehtäviin liittyvän ohjauksen lisäksi työnantaja voi järjestää myös työntekijän henkilökohtaiseen oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja uraan liittyvää mentorointia. Hyvin toteutettuna se vahvistaa sekä työntekijän hyvinvointia työsuhteen aikana että hänen työllistymismahdollisuuksiaan määräaikaisen työsuhteen jälkeen.


Lisätietoja

Lisätietoja Paikka auki -avustusohjelmasta ja koordinaatiohankkeesta.

Blogikirjoituksissa kerromme lisää siitä, miten hyvä työ ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

Mentorointivideosarja on toteutettu yhteistyössä Tevere Oy, Päivi Kupiaksen kanssa.