Paikka auki -ohjelman menestystekijöitä kannattaa hyödyntää

20.04.2022

Kootessamme Paikka auki -ohjelman tuloksia helmikuussa STEAn tuloksellisuusraporttiin, havahduin jälleen kerran siihen, kuinka menestyksekäs ohjelma on. Ohjelman perimmäinen tarkoitus on työllistää osatyökykyinen tai työtön nuori vuodeksi sote-järjestöön tai pidemmäksi aikaa niin, että työsuhteen on liitetty oppisopimuskoulutus. Osatyökykyisten työllistäminen onkin ollut ohjelmakauden painotus, ja heidän osuutensa on kasvanut koko ajan: nyt heitä on jo lähes 45 % työntekijöistä. Ohjelman menestystekijöiksi on tunnistettu mm. mentorointi, riittävän pitkä työsuhde sekä ohjelman koordinaatiohankkeelta saatava tuki. Näitä menestystekijöitä kannattaa hyödyntää muissakin työllisyysohjelmissa.

Ohjelman tulokset puhuvat puolestaan

Säännöllisillä kyselytutkimuksilla takaamme sen, että ohjelmasta on saatu runsaasti tutkimuksellista tietoa vuosina 2018–2022. Tiedämme, että työntekijöistä peräti 9/10 on tyytyväisiä työhönsä ja tulos on toistunut läpi ohjelmakauden. Jopa 75 % vastaajista kertoo myönteisistä elämänmuutoksista työsuhteen aikana. Useimmiten kerrotaan mielen hyvinvoinnin ja toimeentulon kasvusta. Työntekijöistä 2/3 löytää jatkopolun työstä tai opinnoista. Työttömyys puolittuu työsuhdetta edeltäneestä 58 %:sta 32 %:iin. Hämmästyttävää on myös se, että kyselystä toiseen vain muutama prosentti työntekijöistä kertoo työpaikkaan tai ohjelmaan liittyvistä haasteista.

Työttömyys puolittuu. Lähde: Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely (2) 08/2021.
Työttömyys puolittuu. Lähde: Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely (2) 08/2021.

Myös työnantajat ovat tyytyväisiä – heistäkin lähes 9/10 on tyytyväinen Paikka auki -työntekijän työhön. Työnantajien tyytyväisyys on pysynyt korkeana läpi ohjelmakauden. Työnantajat kertovat työntekijöiden tuoneen työyhteisöön mm. monimuotoisuutta, digiosaamista, innokkuutta ja antaneen kokemusta osatyökykyisten palkkaamisesta

Toki haasteitakin ilmenee. Haasteiden kerrottiin liittyvän yleisemmin rekrytointiin, perehdytykseen ja ohjaukseen. Toisinaan, mutta harvemmin, haasteet liittyvät työntekijän asenteeseen tai elämäntilanteeseen.

Työnantajat näkevät ohjelman myös keinona saada alalle osaavaa työvoimaa. Heti Paikka auki -työn päätyttyä entistä useampi työntekijä työllistyy samaan järjestöön ainakin lyhyeksi aikaa.

Tutustu tutkimusraportteihin täällä.

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolut. Lähde: Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely (2) 08/2021.
Paikka auki -työntekijöiden jatkopolut. Lähde: Paikka auki -työntekijöiden jatkokysely (2) 08/2021.

Tehokasta julkisten varojen käyttöä

Ohjelman rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tutkija Mikko Kesä toteaa koordinaatiohankkeelle tekemässään vaikuttavuusanalyysissä, että ohjelma on tehokasta yhteiskunnan varojen käyttöä. Ohjelman työllistämistoimintaa voidaan sekä sen tavoitteidensa että toimintamallinsa perusteella liittää osaksi työttömyyden vähentämisen, työllisyyden edistämisen sekä aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpidekokonaisuutta. Vaikuttavuusanalyysin mukaan ohjelma maksaa itsensä takaisin yli kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistymisohjelmat.

Ohjelmasta kannattaa ottaa mallia

Koordinaatiohankkeessa uskomme, että ohjelma voisi toimia laajemmin järjestökentällä ja ainakin julkisella sektorilla. Iloksemme esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) mahdollistaa avustuksia liikuntajärjestöille kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista varten. Paikka auki -ohjelman tavoin, järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Toivotaan, että OKM laajentaisi nuorten kesätyöllistymistä tukevaa ohjelmaansa myös kulttuuri- ja nuorisojärjestöihin ja pidentäisi työsuhdetta.

Kuntasektorille voi olla vaikeampi löytää vastaavanlaista ohjelman rahoituskanavaa, mutta kukaan ei estä hyödyntämästä Paikka auki -ohjelmasta opittuja menestystekijöitä esimerkiksi palkkatuella työskentelevien kanssa. Tästä tärkeimpänä työntekijän riittävä tavoitteellinen tuki ja ohjaus, jossa mietitään suunnitelmallisesti työntekijän jatkopolkuja. Tätä varten olemme kehittäneet koordinaatiohankkeessa toimintamallin, joka auttaa siinä, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla. 

Tutustu toimintamalleihin Paikka auki -verkkosivuilla.

Marjo Riitta Tervonen

Paikka auki -ohjelmapäällikkö

LinkedIN

Twitter: @TiittaT

Marjo Riitta Tervonen
Marjo Riitta Tervonen