Paikka auki -ohjelman kautta uuteen ammattiin

01.07.2019

Kuka ja mitä?

Valmistuttuani agrologiksi vuonna 2015 ei työllistymismahdollisuus alalle näyttänyt kovin valoisalta omalla asuinseudullani. Työsuhteet olivat lyhyitä ja kausiluontoisia, eikä näitäkään kovin ollut tarjolla.

Tuolloin käynnissä oli ensimmäinen Paikka auki -ohjelma ja Nuorten Ystävien Klubitalo Pönkässä oli paikka auki. Aiemmin en ollut kuullut mitään Klubitaloista ja mietin, että voisiko sosiaaliala edes olla minua varten. Pohdin paljon tulevaisuutta ja puntaroin silloista ammattiani. Ajatus Pönkästä jäi mieleen ja aloin ottamaan selvää klubitalotoiminnasta. Lopulta päädyin laittamaan työhakemuksen menemään ajatellen, että parempi on koittaa.


Minäkö ohjaajaksi?

Kumma homma, mutta Pönkästä aukesi minulle paikka ohjaajana. Työhön meneminen oli kuin hyppy tuntemattomaan. Mikään aiempi koulutus tai työkokemus ei vastannut siihen ja tämä vaatikin itseltä aimoannoksen rohkeutta. Pönkässä minut otettiin hyvin vastaan, vaikka aluksi jännittikin niin kovasti ja etsin paikkaani. Huomasin todella pitäväni ihmisten kohtaamisesta sekä muuttuvista ja monipuolisista työpäivistä. Sain tehdä työtä omalla persoonalla ja pystyin hyödyntämään harrastusten kautta tullutta osaamista kuten valokuvausta.

Klubitalo Pönkkä on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa jäsenyys on vapaaehtoista. Pönkästä saa vertaistukea sekä tukea esimerkiksi arkeen tai työllistymiseen. Arki klubitalossa muodostuu työpainotteisista päivistä, joiden tarkoituksena on opetella työntekoa. Lisäksi klubitalolla pyörii erilaisia ryhmiä, joissa voi opetella uusia taitoja tai jakaa omaa osaamista muille. Näissä arjen töissä ja ryhmissä toimin ohjaajana.

Jälkeen päin ajatellen tuo vuosi Klubitalossa ohjaajana oli hyvin opettavainen. Työstä sain itseluottamusta, uutta tietotaitoa, haasteita, vastuuta ja onnistumisen kokemuksia. Lisäksi opin paljon itsestäni; löysin uusia vahvuuksia, voimavaroja ja asioita, joissa haluaisin tulevaisuudessa kehittyä.

Mitä seuraavaksi?

Paikka auki -paikan kautta sain kipinän jatkaa opiskeluja sosiaalialalla. En varmasti olisi ennen tätä työtä uskonut edes ajattelevani tällaista vaihtoehtoa. Minulle oli todella tärkeää päästä kokeilemaan ja näkemään alaa todellisuudessa. Tällaista mahdollisuutta tuskin olisi ollut ilman Paikka auki -ohjelmaa. Pönkästä sain myös itse apua kouluun hakemiseen. Esimerkiksi en aiemmin tiennyt mitään omaehtoisen opiskelun tuesta. Omalla kohdallani opintotukikuukaudet eivät olisi riittäneet kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseen, mutta tällä tuella mahdollistui uuden tutkinnon suorittaminen. Niinpä samana vuonna, kun työsuhteeni päättyi, pääsin opiskelemaan.

Työkokemuksesta on ollut paljon hyötyä opiskeluiden aikana ja olen voinut hyödyntää Paikka auki -paikan aikana luomiani verkostoja erilaisissa oppimistehtävissä ja projekteissa. Viimeiseksi harjoittelupaikaksi valikoitui Paikka auki -koordinaatiohanke ja tämän myötä ikään kuin ympyrä sulkeutui Paikka auki -ohjelmassa. Toistaiseksi näyttäisi sen verran hyvältä, että valmistuminen häämöttäisi vuoden vaihteessa.  


Meeri Tiikkaja

Sosionomiopiskelija