Paikka auki, ensimmäistä kertaa

20.05.2019

Kasvun pyörteissä

Mothers in Business MiB ry on urasuuntautuneiden äitien verkosto, joille työn ja perheen yhdistäminen on luonnollinen osa arkea. Toimintamme on tarkoitettu kaikenikäisten lasten äideille: tapahtumamme tarjoavat hyödyllisten asiasisältöjen lisäksi mahdollisuuden vertaistukeen työn ja perheen yhteensovittamisessa ja verkostoitumiseen. Yhdistyksemme selkäranka on laaja vapaaehtoisten joukko, jotka järjestävät tapahtumia tai ovat muuten mukana MiBin toiminnan mahdollistamisessa.

MiB ry on nopeasti kasvava, jäseniä meillä on yli 4000 ja järjestämme toimintaa kymmenellä eri paikkakunnalla.Vuonna 2017 saimme STEAn projektiavustuksen, jonka avulla pystyimme palkkaamaan ensimmäinen työntekijämme. Nopean kasvun kiemuroissa tarvitaan kuitenkin jatkuvasti lisäkäsiä. Erityisesti tarvetta oli vapaaehtoisten tukemiseen ja viestinnällisiin asioihin keskittyvälle työntekijälle. Jonkun tulisi kehittää tiedonvälitystä yhdistyksessämme ja tehdä esimerkiksi ohjeita vapaaehtoistemme tueksi. Saimme tiedon Paikka auki -ohjelmasta, kun STEAn avustusvalmistelija vinkkasi ohjelmasta asioidessani hänen kanssaan käynnissä olevaan hankeavustukseen liittyvissä asioissa. Olimme innoissamme mahdollisuudesta tarjota esimerkiksi aivan työuransa alkuvaiheessa olevalle nuorelle mahdollisuuden päästä oppimaan yhdistystyöskentelyä ja kehittämään omia työelämätaitojaan osana moniammatillista verkostoamme.

Paikka auki -ohjelma tarjoaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä, kertoo MiBin toiminnanjohtaja Jonna Lampinen.
Paikka auki -ohjelma tarjoaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden oppia uutta ja kehittyä, kertoo MiBin toiminnanjohtaja Jonna Lampinen.

Ensikertalaisen askeleet

Rahoitushakemuksen myötä meillä oli jo hahmoteltuna kuva sopivasta tyypistä taitoineen. Koska olimme ensimmäistä kertaa mukana Paikka auki -ohjelmassa, avoimia kysymyksiä seuraavien askelien ottamisesta oli erityisesti liittyen rahoitusohjelman palkattavan työntekijän kriteereihin. Rahoitusohjelman painotus on erityisesti osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien nuorten palkkaamisessa, mutta mikä tarkalleen on vaikeasti työllistyvän määritelmä ei ollutkaan aivan yksiselitteistä. Saatuamme rahoitusehdotuksen otin välittömästi yhteyttä Pirkanmaan TE-palveluun, josta saimme listan kriteerit täyttävistä henkilöistä. Seuraavaksi soitin jokaiselle henkilöistä ja kartoitin heidän kiinnostustaan avoinna olevaan paikkaa kohtaan sekä varmistin kriteerien täyttymisen. Pyysin kiinnostuneita laittamaan minulle myös vapaamuotoisesti hakemuksen ansioluettelon kera. TE-palveluiden lisäksi haimme työnhakijoita myös avoimessa haussa työnhakusivustolla sekä MiBin omissa somekanavissamme. Lisäksi sain tukea Paikka auki -ohjelman koordinaatiotiimiltä osallistuessani Järjestötreffeille.

Rekrytointiprosessin päätteeksi meille oli löytynyt juuri sopiva työntekijä. Hän oli alle 30-vuotias vähäistä työkokemusta omaava työtön työnhakija, joka oli hakemassa ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaansa ja yrittämässä saada omaa jalansijaa työelämässä. Koulutuksesta huolimatta, jos ei ole työkokemusta entuudestaan voi valmistumisen jälkeisen ensimmäisen työpaikan saaminen olla vaikeaa, erityisesti uudella paikkakunnalla, jossa ei ole entuudestaan verkostoja. Myös mitä pidempi työttömyysjakso on sitä vaikeammalta ja raskaammalta työnhaku saattaa tuntua. Vähän työkokemusta omaavalle usein myös oman osaamisen ja vahvuuksien osoittaminen ja sanoittaminen voi olla vaikeaa, mikä osaltaan vaikeuttaa työnsaantia. Tässä haussa painoikin ennen kaikkea ikä, työelämän ulkopuolisuus ja henkilön oma halu työllistyä. Palkattavan henkilön kohdalla soveltuvan tutkinnon lisäksi aiempi kokemus eri yhdistyksissä toimimisesta vapaaehtoisena olivat mukava lisä näin rekrytoijan näkökulmasta. Tarjolla oleva työpaikka MiBissä tuntui myös hakijastamme erityisen mielekkäältä.


Kaikki kehittyy

Paikka auki -ohjelman kautta meillä on ollut vapaaehtois- ja viestintäkoordinaattori nyt kolme kuukautta. Sovimme jo aluksi, että tehtävänkuvaa voidaan räätälöidä tarkemmin palkattavan henkilön omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Sitä olemmekin tehneet, sillä Paikka auki -työntekijämme on osoittanut erittäin nopeaa uusien asioiden omaksumista ja halukkuutta kehittää omia taitojaan ja ottaa vastuuta. Ja kaikesta on ollut myös välitöntä apua ja hyötyä koko organisaatiollemme. Työnantajana olemmekin erittäin tyytyväisiä Paikka auki -työntekijäämme. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistystoiminnassa ilmenee paljon juoksevia asioita, jotka tarvitsevat välitöntä huomiota. Näiden hoitamisessa auttaa tuntuvasti se, että työntekijöiden lukumäärä on kolmen sijasta neljä.

Mothers in Business täyttää tänä vuonna neljä vuotta, joten olemme tilassa, jossa erilaiset käytännöt ovat löytämässä muotoansa ja vakiintumassa. On hienoa, että Paikka auki -ohjelman kautta olemme löytäneet työntekijän, joka ei vain pidä yllä toimintaa vaan on myös aktiivisesti kehittämässä sitä eteenpäin. Nuorellamme on otollinen ympäristö haastaa itseään ja uskon vahvasti, että hän saa tästä kallisarvoista työkokemusta ja verkostoja sekä erinomaisen ponnahduslaudan löytää oman paikkansa työelämässä.


Meidät löydät nettisivuiltamme www.mothersinbusiness.fi sekä Facebookista mibsuomi ja Twitteristä @MiB_ry.


Jonna Lampinen

Toiminnanjohtaja ja Paikka auki -nuoren esihenkilö, Mothers in Business MiB ry