Paikka auki -avustusta ehdotetaan 180 järjestölle

10.12.2021

STEAn ehdotus Paikka auki -ohjelmaan vuodelle 2022: 180 järjestöä, 188 kohdetta, noin 7,7 miljoonaa euroa

Avustusta vuodelle 2022 haki yhteensä 310 järjestöä, joista toisella kaudella ensimmäistä kertaa hakeneita järjestöjä oli 238. Paikka auki -ohjelmassa avustusta ehdotetaan 180 järjestölle 188 avustuskohteeseen (sis. Paikka auki -koordinaatiohanke) yhteensä 7 665 749 euroa.

Avustusta haettiin 337 avustuskohteeseen eli työpaikkaan sekä Paikka auki -koordinaatiohankkeelle. Avustuksia ehdotetaan 188 avustuskohteeseen, joista 163 on uusia ja 25 jatkohakemuksia. Jatkohakemus tarkoittaa oppisopimuksen jatkorahoitusta sekä koordinaatiohankkeen rahoitusta.

Näin ollen uusia työpaikkoja vuonna 2022 tulisi auki 163, joista 17:ään aiotaan liittää oppisopimuskoulutus ja vanhoja oppisopimuskoulutuksia jatkuisi 24. Uusien Paikka auki -hakemusten läpimenoprosentti on noin 56 %.

Uusista työpaikoista 103:een ollaan valmiita palkkaamaan osatyökykyinen.

Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt (Infograafi selitetty jutun lopussa)
Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt (Infograafi selitetty jutun lopussa)

Paikka auki -ohjelmaan vuosille 2018–2022 on arvioitu myönnettäväksi noin 7 miljoonaa euroa / vuosi. Oheinen taulukko esittää myönnetyt (2018–2021) ja ehdotetut (2022) euromäärät.

Vuoden 2022 avustuksissa ei selkeää painotusta

Tänä vuonna jaettavissa oleva potti mahdollisti odotettua suuremman Paikka auki -avustusmäärän. Alueellisia työttömyyslukuja hyödynnettiin jälleen avustusehdotuksen valmistelussa. Avustusehdotuksissa ei tänä vuonna painotettu erikseen kumpaakaan ohjelman kohderyhmää, nuoria tai osatyökykyisiä. Ehdotuksen saaneet olivat hakemuksessa selkeästi kuvanneet, että avustus käytetään vaikeasti työllistyvän henkilön palkkaamiseen.


Infograafen selitykset

Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt

Vuodelle 2018 avustusta haki 312 järjestöä ja avustuksen sai 167 järjestöä.

Vuodelle 2019 avustusta haki 248 järjestöä. Avustuksen sai 160 järjestöä.

Vuodelle 2020 avustusta haki 456 järjestöä. Avustuksen sai 222 järjestöä.

Vuodelle 2021 avustusta haki 423 järjestöä. Avustuksen sai 154 järjestölle.

Vuodelle 2022 avustusta haki 310 järjestöä. Avustusta ehdotetaan 180 järjestölle.

Paikka auki -ohjelmaan myönnetty/ehdotettu euromäärä (MEUR)

Vuodelle 2018 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 7,6 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2019 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 6,8 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2020 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 8,3 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2021 Paikka auki -ohjelmaan ehdotetaan 5,7 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2022 Paikka auki -ohjelmaan ehdotetaan 7,7 miljoonaa euroa.