Paikka auki -ohjelmassa avustusta ehdotetaan 154 järjestölle

03.12.2020

STEAn ehdotus Paikka auki -ohjelmaan vuodelle 2021: 154 järjestöä, 160 kohdetta, 5,7 miljoonaa euroa

Paikka auki -ohjelmassa avustusta ehdotetaan 154 järjestölle 160 kohteeseen (sis. koordinaatiohanke) yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Avustusta vuodelle 2021 haki yhteensä 423 järjestöä. Avustusehdotuksen sai 68 järjestöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avustuksia ehdotetaan 132 kohteeseen, jatkoavustusten määrän ollessa 28. Uusien Paikka auki -hakemusten läpimenoprosentti oli noin 31%, mikä on edellisvuosia alhaisempi.

Uusia työpaikkoja vuodelle 2021 Paikka auki -ohjelman kautta avautuu ehdotuksen mukaan 132. Oppisopimuksessa jatkaa 27.


Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt (Infograafi selitetty jutun lopussa)
Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt (Infograafi selitetty jutun lopussa)

Paikka auki -ohjelman toiseen kauteen 2018-2021 on arvioitu myönnettäväksi noin 7 miljoonaa euroa / vuosi. Oheinen taulukko esittää myönnetyt (2018-2020) ja ehdotetut (2021) euromäärät.

Paikka auki -ohjelmaan myönnetty/ehdotettu euromäärä (MEUR) (Infograafi selitetty jutun lopussa)
Paikka auki -ohjelmaan myönnetty/ehdotettu euromäärä (MEUR) (Infograafi selitetty jutun lopussa)

Vuoden 2021 painotus osatyökykyisissä

Tänä vuonna avustusohjelman painotuksena olivat osatyökykyisten lisäksi vaikeasti työllistyvät nuoret sekä haastavassa työmarkkinatilanteessa olevat. Uusissa avustuksissa ehdotettiin 1 työntekijä/järjestö. Järjestöissä täytyi myös olla muuta palkattua henkilökuntaa. Tasaväkisten hakemusten kohdalla tehtiin priorisointia alueellisten työttömyyslukujen pohjalta sekä painotettiin vaikeasti työllistyviä.

Kaikista hakeneista järjestöistä 28% on hakenut avustusta osatyökykyiselle ja 40% nuorelle. Loput hakivat avustusta valiten molemmat vaihtoehdot. Ehdotuksia tarkastellessa luvut pyörähtävät toisinpäin, joka merkitsee sitä, että pelkästään osatyökykyisille kohdennetuista avustuksista 3/4 on mennyt läpi. Ehdotetuista avustuksensaaja järjestöistä 29% haki avustusta osatyökykyiselle ja 25% nuorelle. Loput ehdotetuista avustuksensaaja järjestöistä valitsivat molemmat vaihtoehdot.


Infograafen selitykset

Paikka auki -avustusta hakeneet ja avustuksen saaneet järjestöt

Vuodelle 2018 avustusta haki 312 järjestöä ja avustuksen sai 167 järjestöä.

Vuodelle 2019 avustusta haki 248 järjestöä, joista uusia oli 61. Avustuksen sai 160 järjestöä.

Vuodelle 2020 avustusta haki 456 järjestöä, joista uusia oli 92. Avustuksen sai 222 järjestöä.

Vuodelle 2021 avustusta haki 423 järjestöä, joista uusia oli 100. Avustusta ehdotetaan 154 järjestölle.

Paikka auki -ohjelmaan myönnetty/ehdotettu euromäärä (MEUR)

Vuodelle 2018 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 7,6 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2019 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 6,8 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2020 Paikka auki -ohjelmaan myönnettiin 8,3 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2021 Paikka auki -ohjelmaan ehdotetaan 5,7 miljoonaa euroa.