Paikka auki -avustusohjelma jatkuu – taustalla tutkimusnäyttö ja toiveet järjestökentältä

11.05.2022

STEAn vuoden 2023 avustusten hakuilmoituksen julkaisun yhteydessä saimme kertoa iloisen uutisen: Paikka auki -avustusohjelma jatkuu toistaiseksi.

Paikka auki -avustusohjelmaa on toteutettu kaksivaiheisena vuosina 2014–2017 ja 2018–2022. Ohjelman ensimmäisellä kaudella kohderyhmänä olivat vaikeasti työllistyvät nuoret ja toisella kaudella kohderyhmään laajennettiin kuulumaan myös osatyökykyiset henkilöt vailla ikärajausta. Toisella kaudella ohjelman koordinaatiosta on vastannut Nuorten Ystävät ry:n hallinnoima koordinaatiohanke, ja avustuksen piirissä on vuositasolla ollut keskimäärin lähes 180 järjestöä.

Tutkittu tieto puolsi ohjelman jatkumista

Ohjelman tutkimustulokset ovat olleet erinomaisia. Kaksi kolmasosaa ohjelman kautta työllistyneistä on päässyt opiskelemaan tai töihin Paikka auki -työsuhteen jälkeen, ja työttömyys on puolittunut siitä, mitä se oli ennen Paikka auki -työsuhdetta. Ohjelman kustannusvaikutuksia on myös analysoitu ja todettu, että Paikka auki -ohjelmassa mukana olleet työntekijät jatkotyöllistyvät paremmin kuin useat muut palkkatukityöllistetyt. Paikka auki -työllä on todennettuja hyvinvointivaikutuksia, ja lähes kaikki järjestötyönantajat pitävät Paikka auki -työntekijöitään ja heidän osaamistaan merkityksellisenä osana järjestötoimintaansa. Varovaisesti on arvioitu, että ohjelma maksaa itsensä takaisin jopa kaksi kertaa nopeammin kuin muut vastaavat työllistämismallit.

Kehittämisehdotuksia on huomioitu

Ohjelmassa mukana olevilta järjestöiltä ja ohjelman koordinaatiohankkeelta on saatu paljon hyvää palautetta ohjelmasta ja arvokkaita kehittämisehdotuksia ohjelmaan liittyen. Oppisopimuskoulutusta suorittavat työntekijät ovat toisinaan kokeneet, että oppilaitoksen kautta tapahtuva mentorointi ei tue riittävästi työssä oppimista. Kaikki oppisopimuksen tarjoajat eivät maksa korvausta työpaikalle tai korvaus on hyvin pieni. Tämän vuoksi on perusteltua, että myös oppisopimuskohteissa on mahdollista käyttää Paikka auki -avustusta työntekijän mentorointiin. Työntekijän mentorointiin ja työntekijän palkkauksesta aiheutuviin muihin kuin henkilöstökuluihin on mahdollista käyttää enintään 30 % myönnetystä avustuksesta.

Olemme saaneet myös paljon toiveita siitä, että Paikka auki -avustuksen saaminen ei edellyttäisi sitä, että järjestö saa muutakin STEA-avustusta. Jatkossa Paikka auki -avustus voikin olla järjestön ainoa STEA-avustus. Paikka auki -työntekijä ei kuitenkaan voi olla järjestön ainoa palkattu työntekijä, vaan työpaikalla tulee olla saatavilla riittävästi ohjausta päivittäisissä työtehtävissä.

Ohjelmaan kannattaa hakea mukaan

STEA-avustusta vuodelle 2023 voi edelleen hakea osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien nuorten palkkaamiseksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin työtehtäviin. Hakuaika STEAn verkkoasioinnissa päättyy 31.5.2022. Kannustan sekä vanhoja että uusia avustuksen hakijoita tarttumaan tilaisuuteen ja hakemaan mukaan avustusohjelmaan, johon sekä työntekijät että työnantajat ovat erittäin tyytyväisiä.

Sini Seemer
Erityisasiantuntija
STEA

Sini Seemer.
Sini Seemer.