Osallisuuden vahvistaminen Paikka auki -ohjelmassa?

03.10.2019

Paikka auki -avustusohjelmalla tuetaan vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä. Koko ohjelma perustuu ajatukselle osallisuuden vahvistumisesta, kun sosiaali- ja terveysalan järjestöihin palkatut nuoret ja/tai osatyökykyiset pääsevät vuoden mittaisten työsuhteiden kautta mielekkääseen työhön.


Osallisuus

'Osallisuus' on laaja ja monitahoinen yhteiskunnallinen kysymys, josta viime vuosina on kirjoitettu useita tutkimuksia (ks. esim. THL:n raportti 33/2017). Hyvin yleisellä tasolla kysymys on siitä, että osallisena voin vaikuttaa oman elämäni kulkuun, osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista ja osallisuus rakentuu vuorovaikutuksessa. Osattomana, syrjäytyneenä tai omasta elämästäni jotenkin sivuraiteelle joutuneena en pysty tai jaksa vaikuttaa elämäni kulkuun kovin hyvin.


Osallisuus on jotain, joka koskee meitä kaikkia.

Samalla se on hyvin henkilökohtainen asia. THL:n määritelmässä puhutaan kiinnittymisestä hyvinvoinnin lähteisiin ja vapaudesta tavoitella itsensä, yhteisönsä ja yhteiskunnanarvostamia asioita. Olemme siis yhdessä rakentamassa jokaisen omaa kokemusta osallisuudesta, jossa itse kunkin hyvinvoinnin lähteet vaihtelevat tilanteen mukaan.


Mitä osallisuus ei ole?

Se ei ole yksilöllinen ominaisuus, jota voisi jotenkin ulkoapäin tai yläviistosta muokata. Usein kuullut hokemat "osallistamisesta" tai "sitouttamisesta" ovat minusta lähempänä manipulointia, pakottamista ja sitomista kuin osallisuuden vahvistumista. Köyhyys, kurjuus, osattomuus ja syrjäytyminen ovat pirullisen vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä, joissa voimakeinot usein vain pahentavat tilannetta.


Oman tahdon kunnioittaminen luo vankan pohjan osallisuudelle.

Vaikka monien työntekijöiden elämäntilanne ennen Paikka auki -työsuhdetta on karu, he ovat itse hakeutuneet työhön ja heillä on sen suhteen paljon toiveita. Työnantaja palkkaa hakijoista sopivimman ja työtehtäviä räätälöidään valitun henkilön osaamisen perusteella. Uusien taitojen oppimista avitetaan huolellisella perehdytyksellä ja mentorointi tukee ammatillista kehitystä. Paikka auki -ohjelma tarjoaa näin sekä työntekijöille että työnantajille ison mahdollisuuden päästä mukaan sellaiseen kokonaisuuteen, jossa itse kunkin osallisuus ja elämän merkityksellisyyttä lisäävät vuorovaikutussuhteet voivat vahvistua. Emme väitä, että kaikkien kohdalla näin tapahtuu, mutta teemme töitä sen eteen, että tämä voisi toteutua.


Mielekäs työ kasvattaa kokemusta pystyvyydestä.

Valokuva: J.Huusko
Valokuva: J.Huusko

Työn kokeminen merkitykselliseksi auttaa meitä kaikkia ottamaan vastuuta työstä ja tekemään omaa hyvinvointia edistäviä valintoja. Työstä saatu myönteinen palaute tekee osaamisen näkyväksi ja antaa kokemuksen siitä, että olen arvostettu. Työyhteisössä ja työryhmissä voi osallistua yhteiseen tekemiseen, päätöksentekoon ja resurssien (esim. ajan) hallintaan. Samalla voi tuntea työtoveruutta, osoittaa kyvykkyyttä ja panostaa yhteiseen hyvään. Voin tuntea olevani tarpeellinen, kun saan työssäni tehdä hyvää myös muille. Minuun luotetaan, kun saan sopivan haastavia ja vastuullisia työtehtäviä, kun ajatuksiani ja mielipiteitäni kysytään ja vastauksiani halutaan kuulla.


Osallisena työpaikalla?

Osallisuutta kartoittavan blogisarjamme avulla etsimme uusia näkökulmia siihen, miten osallisuus voi vahvistua nimenomaan työssä, työpaikoilla ja työn avulla. Emme oleta, että työ olisi ainoa väylä osallisuuden vahvistumiselle, mutta sen valtavia mahdollisuuksia ei voi ohittaa. Kutsumme mukaan useita kirjoittajia ja haemme vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia ovat osallisuutta vahvistavat toiminta- ja työskentelytavat organisaatioissa?
  • Miltä osallisuutta vahvistava dialogi kuulostaa järjestötyöpaikoilla?
  • Millainen merkitys työllä voi olla oman tulevaisuuden kirkastumiselle?


Hans Mäntylä,
Paikka auki -ohjelman tutkija