Osaammeko olla tarpeeksi hyvä työyhteisö osatyökykyiselle työntekijälle? 

30.03.2021

Kuinka paljon enemmän se vaatii aikaa ja panostusta?


Mitä meidän pitää osata tai kuinka paljon enemmän pitää joustaa?


Miten räätälöidään työtehtäviä ja työaikaa sopivaksi juuri meidän työntekijämme osaaminen ja haasteet huomioiden?

Paikka auki -avustusohjelman kautta palkatut työntekijät vahvistavat työyhteisön moninaisuutta. Järjestöt voivat palkata Paikka auki -työsuhteeseen osatyökykyisen tai työelämän ulkopuolella olevan nuoren työntekijän järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin. Jo avustuksen hakuvaiheessa tulee pohtia, millaista tukea työntekijälle tarjotaan ja minkä tyyppiseen tehtävään työntekijää tarvitaan.

Meiltä ohjelmakoordinaattoreilta kysytään usein osatyökykyisten rekrytointiin ja kriteereihin liittyviä asioita. Osatyökykyisyyden perusteet ovat moninaisia. Osatyökykyisyydessä osa työkyvystä on tallella ja osa on rajoittunut. Rajoitteet eivät kerro työntekijän osaamisesta tai koulutuksesta. Osatyökykyisyyden taustalta voi löytyä monia syitä: vammoja, sairauksia, elämänkriisejä, sosiaalisia haasteita esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden takia. Osatyökykyisyys ei välttämättä näy ulospäin, mutta toisinaan siitä ei leimaantumisen pelossa halua kertoa muille.

Opintonsa juuri päättänyt alle 30-vuotias työntekijä. Koko opiskeluajan kärsinyt mielenterveysongelmista, saanut niihin apua opiskeluaikana.

Kuka tahansa meistä voi olla osatyökykyinen jossain vaiheessa työuraa. Osatyökykyisyys on moninaisuudessaan kuin kukkaketo, jossa jokainen on tärkeä osa kokonaisuutta.

Osatyökykyisyys voi olla pitkäaikaista, pysyvää, tilapäistä, kokonaisvaltaista tai osittaista. Työkyky on kuitenkin aina yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön sekä työn vaatimuksiin, ja usein se konkretisoituu tai jopa muuttuu työtehtäviä tehdessä.

Yli 50-vuotias pitkäaikaistyötön, joka on tehnyt pitkän uran ennen lomautuksia ja työttömyyttä. Eristäytynyt kotiinsa ja sosiaaliset tilanteet jääneet vuosiksi vähäisiksi. Tavoitteena on palata työelämään pienin askelin.

Työntekijä, jolla on aistivamma. Ei ole aiemmin ollut palkkatyössä, vaan saanut työkyvyttömyyseläkettä. Hän on korkeakoulutettu ja tehnyt paljon vapaaehtoistyötä.

Työssä on aina hyvä ottaa huomioon, millaiset asiat lisäävät positiivisia kokemuksia sekä onnistumisen todennäköisyyttä. On tärkeää miettiä, miten ymmärrämme työyhteisössämme jokaisen työntekijän erilaiset tarpeet ja miten niihin suhtaudumme. Työaikaa voidaan tarpeen mukaan vähentää tai lisätä porrastetusti, tai käyttää liukuvaa työaikaa. Tällöin työntekijän jaksaminen tai esimerkiksi kuntoutus otetaan huomioon.

Työn räätälöinti ei suinkaan tarkoita kevyitä tai vähäisiä tehtäviä, vaan siinä otetaan huomioon nimenomaan vahvuudet, kiinnostukset ja osaaminen. Joustavuus on parhaimmillaan molemminpuolista - sekä työnantaja että työntekijä sopeuttavat toimintaansa työyhteisön edun mukaisesti.

Yli 30-vuotias, entinen päihdekuntoutuja. Hänellä vahva ammattitaito ja työhistoria takana ennen päihderiippuvuutta, mutta tarvitsee nyt tukea arkeen ja työelämään palaamiseen.

Tästä kaikesta voimme todeta, että Paikka auki -työsuhde on normaali työsuhde, jossa työntekijää kohdellaan tasaveroisesti ja tuetaan, kuten työyhteisössä muutenkin. Jotta jokainen meistä voi olla työyhteisössä toiselle kannustaja, innostaja, keskustelukumppani ja tuki, siihen tarvitaan läsnäoloa ja jokaiselle mahdollisuus kokea osallisuutta työyhteisössä.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen osatyökykyisen rekrytointiin, ole yhteydessä!

Osatyökykykampanjaaan voit tutustua täällä!

Anu Lappalainen

Ira Mattila


Kuvassa vasemmalla Anu Lappalainen ja oikealla Ira Mattila.
Kuvassa vasemmalla Anu Lappalainen ja oikealla Ira Mattila.