Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Paikka auki -ohjelmassa

30.08.2021

Paikka auki -koordinaatiohankkeessa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on mahdollistettu Tulevaisuuden työelämätaidot -osaamismerkkejä suorittamalla. Tulevaisuuden työelämätaidot -merkkiperheen on kehittänyt Opintokeskus Sivis.

Entiset tai nykyiset työntekijät voivat hakea osaamismerkkejä merkkiperheestä, johon kuuluvat luovuus, oppimiskyky, yhteistyötaito, monikulttuurisuustaito, itsenäinen työskentely, digiosaaminen, viestintäosaaminen ja organisointitaidot. Osaamismerkkejä on suoritettu vajaan kahden vuoden aikana jo lähes 150! Tulevina viikkoina entinen tai nykyinen Paikka auki -työntekijä, joka suorittaa osaamismerkkejä, osallistuu samalla arvontaan. Arvomme syyskuun loppuun mennessä suorittaneiden kesken 10 narureppua. Jos osaamismerkkeihin liittyvät asiat mietityttävät, ole rohkeasti yhteydessä ohjelmakoordinaattoreihin Ira Mattilaan Helsingissä tai Anu Lappalaiseen Oulussa. Ohjelmakoordinaattoreiden yhteystiedot löydät täältä.

Yksi merkittävä Paikka auki -järjestöiltä tullut viesti viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut se, että Paikka auki -työntekijät ovat tuoneet työyhteisöönsä paljon uutta osaamista. Työnantajakyselyiden mukaan eritoten nuoret työntekijät ovat vahvistaneet järjestöjen digiosaamista ja ovat muutoinkin tuoneet raikkaita ja virkistäviä ajatuksia järjestöjen toiminnan kehittämiseen. Järjestöt puolestaan ovat kehittäneet ymmärrystä siihen, mitä tarkoittaa osatyökykyinen tai työelämän ulkopuolella oleva. Lisäksi esihenkilöinä toimivat kertoivat, että Paikka auki -työsuhteesta saatu kokemus oli opettanut ja kehittänyt heitä esihenkilöinä. Kaikki tämä Paikka auki -työntekijöiden mukana tuoma osaaminen on tärkeää ja merkityksellistä pääomaa järjestöille.

"Nämä nuoret ovat olleet ehdottomasti tukena meidän koko työyhteisölle. Tuoneet uusia näkemyksiä ja kehittämiskohteita. Nuorten ilo ja halu kehittyä ja myös uskallus kehittyä on tuonut myös koko muulle henkilökunnalle motivaatiota. Erityisesti oli ilo nähdä miten he nopeasti omaksuivat kaiken tämän uuden tekniikan mitä jouduimme opettelemaan ja kehittämään kun siirryttiin etätyöskentelyyn. Ja kuinka nopeasti ideoivat vaihtoehtoisia menetelmiä tavoittaaksemme omaisia."

"Paikka auki -työntekijä rikastutti työyhteisön sisällöntuotantoa järjestämällä koulutuksia, luennoitsijoita ja tapahtumia. Työntekijä hyödynsi aikaisempia verkostojaan ja tutustutti yhdistystämme laajasti paikkakunnan sisällä uusiin yhteistyötahoihin."

"Järjestön näkökulmasta saimme sitoutuneen asiakastyön ammattilaisen. Työyhteisön näkökulmasta saimme paljon oppia työyhteisön dynamiikkaan ja ryhmäytymiseen liittyen, sekä näkökulmia osatyökykyisen työntekijän työssäjaksamisen tukemisesta."

Oma osaaminen rohkeasti näkyviin

Vaikka suomalaiseen luonteeseen ei välttämättä kuulukaan kovin luonnollisena osana oman osaamisen näkyväksi tekeminen, niin haastan teidät kaikki silti miettimään, kuinka voisimme tehdä omaa osaamistamme paremmin näkyväksi. Rohkeasti vaan! Ensimmäinen ja helppo askel on suorittaa edellä mainittuja osaamismerkkejä ja jakaa niitä esimerkiksi omassa LinkedIN-profiilissa ja muissa somekanavissa.

Marjo Riitta Tervonen 

Ohjelmapäällikkö 

Paikka auki -ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen
Paikka auki -ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen

Paikka auki -koordinaatiohanke on mukana Sitran Osaaminen näkyviin -tapahtumassa yli 300 muun toimijan kanssa 30.8.–12.9 välisenä aikana. Osaaminen näkyviin -viikkojen tarkoituksena on innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.