Osaaminen näkyväksi!

03.05.2021

Keskustelemme tänään Lihastautiliiton työllisyysasiantuntijan Liisa-Maija Veraisen kanssa vammaisten työnhakijoiden piilo-osaamisesta. Verainen työskentelee lihassairaiden henkilöiden kanssa ja ratkoo työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä asioita. Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään.

Mistä piilo-osaamisessa on kyse?

Siitä, että vammaisilla henkilöillä on paljon erilaista, ehkä "kätkettyäkin" osaamista, joka tulee ottaa esiin ja valjastaa käyttöön esimerkiksi työnhaussa. Ensin tämä osaaminen tulee tunnistaa.

Teet työtä vammaisten henkilöiden työllistymisen eteen, millaisia huomioita olet tehnyt?

Vammaisten henkilöiden työllistymisen ongelmat voivat karkeasti katsottuna olla rakenteellisia tai asenteellisia. Työssäni olen kohdannut paljon nuoria ihmisiä, joiden on ollut vaikea työllistyä vammansa vuoksi. Kyse on työkykyisistä, koulutetuista ja motivoituneista henkilöistä, joiden työnteko onnistuisi pienin mukautuksin varsin hyvin, mutta tässä kohtaa työnantajien asenteet ja ennakkoluulot vammaisuutta kohtaan tulevat esiin. Uskon, että pohjimmiltaan ennakkoluulot syntyvät tiedon puutteesta.

Jotta työllisyyttä saadaan nousuun, on työnantajien asenteiden muututtava. Edelleen tarvitsemme myös lisää tietoa päätöksenteon tueksi, jotta entistä useampi työnantaja rohkaistuisi palkkaamaan myös vammaisen henkilön. Väitän, että vammaisilla työnhakijoilla on erityisiä taitoja, jotka voivat jäädä työnantajilta huomaamatta myös siksi, että työnhakija ei osaa tuoda niitä esille. Haluan nostaa näitä piileviä taitoja esiin, jotta sekä työnantajat että työnhakijat näkevät niissä olevan potentiaalin.

Puhutaanpa lisää osaamisesta. Millaisia erityisiä taitoja vammaisella työnhakijalla voi olla?

Vammaisilla henkilöillä on paljon sellaista yksilön arjessa rakentunutta osaamista. Esimerkiksi vaikka rekrytointitaidot: monet rekrytoivat itse itselleen avustajia ja pyörittävät useamman avustajan avustajarinkiä. Kaikki tämä vaatii organisointi- ja sosiaalisia taitoja.

Monilla on "byrokratiaosaamista", jota tarvitaan virastoissa asioimiseen ja erilaisten tukitoimien ja avustusten hakemiseen. Vammaisilla ihmisillä on myös resilienssiä eli kykyä kohdata haasteita ja selvitä niistä.

Mainitsen myös yhteistyötaidot ja kärsivällisyyden. Vammaiset ihmiset joutuvat arjessaan usein selittämään asioita muille, esimerkiksi niissä tilanteissa, kun tarvitaan apua liikkumiseen tai muuhun. Se vaatii selkeää ilmaisua – kykyä ohjeistaa niin, että jokainen ymmärtää.

Sitten tietenkin kielitaito. Monilla paikkakunnilla avustajissa on ulkomaalaistaustaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita, joilla voi olla puutteellinen suomen kielen taito. Niinpä vammaisen ihmisen on tarpeen tullessa osattava selvittää käytännön asiat avustajalleen esimerkiksi englanniksi.

Mainitsit aiemmin rakenteelliset ongelmat. Mitä ne ovat?

Vaikkapa sitä, että tukitoimia – avustajapalveluita tai apuvälineitä – voi olla saatavilla heikosti. Yksi ongelma on myös puutteet sijaisjärjestelyissä, jos henkilökohtainen avustaja sairastuu. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin se, jos joutuu itsestä riippumattomista syistä olemaan pois töistä.

Mitä tulee ottaa huomioon osatyökykyisen rekrytoinnissa?

Avoimuus haastattelutilanteessa, puolin ja toisin, on tärkeää. Kokemukseni mukaan vammainen työnhakija ei hae työtä, jota ei mielestään pysty tekemään. On koettu hyvänä, että haastattelutilanteessa työnhakija kertoo työnantajalle, että avustaja järjestyy yhteiskunnan tuella. Myös työpaikan mahdollisiin esteettömyysratkaisuihin voi saada tukea. Näin ei jää mitään epäselvyyksiä, jotka sitten voivat vaikuttaa rekrytointipäätökseen.

Kun työpaikka on esteetön ja tarvittavat tukitoimet kunnossa, niin vammainen työntekijä on ihan samalla viivalla kuin kuka tahansa työntekijä.

Sellaisen huomion olen tehnyt nyt korona-ajan poikkeusoloista, että etätyön tekeminen on usealle vammaiselle työntekijälle erittäin mieluisaa. Se on tuonut arkeen joustavuutta ja lisännyt jaksamista, kun ei ole tarvinnut kulkea työpaikalle.

Haluatko lähettää terveisiä työnantajille?

Työllistä osatyökykyinen tai vammainen henkilö ennakkoluulottomasti ja tulet yllättymään positiivisesti!

Pitää katsoa vamman taakse ja nähdä se hyvä, osaava tyyppi siellä.

Liisa-Maija Verainen
Työllisyysasiantuntija
Lihastautiliitto