Organisationerna har en viktig roll i sysselsättningen av delvis arbetsföra

06.11.2020

Arbete är en rättighet för alla och alla ska ha rätt att arbeta enligt egna förmågor. Tyvärr förverkligas detta inte så lätt för många. För närvarande är mer än 31 000 personer med funktionsvariationer eller långvariga sjukdomar arbetslösa arbetssökande. Enligt OECD: s forskningsrapport "Arbetslöshetens ansikten" har en stor andel (45 %) av de arbetslösa hälsobegränsningar som hindrar anställning. Det är också svårare för delvis arbetsföra att komma tillbaka in i arbetslivet än för arbetsföra, och sannolikheten för långvarig arbetslöshet ökar.

Organisationerna har erfarenhet och kunskap av sysselsättningen av delvis arbetsföra

Organisationer och stiftelser, samt kommunala verkstäder, har en stark kompetens när det gäller att anställa delvis arbetsföra personer och andra svåranställda. I åratal har aktörerna utvecklat olika sysselsättningsfrämjande strategier och stödformer som tar hänsyn till de arbetslösas individuella behov och den individuella servicestigen. Dessa tjänster på olika nivåer bör integreras starkare i arbetsförmedlingshelheten.

Ju mer utmanande sysselsättningen är, desto mer stöd behöver den. Organisationer erbjuder ofta det första skedet av vägen till sysselsättning, t.ex. via arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte, arbetsprövning och lönesubventionerat arbete. Organisationens ämnesexpertis inom sjukdom eller funktionsvariation bidrar också till att bättre förstå och stödja en delvis arbetsför.

Modell till andra arbetsgivare och arbetstagare via "Platsen är ledig"-programmet

Alla vi som arbetar minns hur viktigt det första jobbet var. Oavsett om det är ett kort sommarjobb eller en längre praktik är det viktigt med arbetslivserfarenhet. Ändå upplever många stora utmaningar att ens få ett kort sommarjobb. Anledningen till detta kan vara att arbetsplatserna inte har tillräckligt med kunskap och stöd samt inga vanor för anställning av delvis arbetsföra personer.

Resultaten från "Platsen är ledig"-programmet visar att när det finns en vilja finns det också en väg. Noggrann rekrytering, skräddarsydda arbetsuppgifter, god introduktion, ordentlig vägledning och mentorskap har spelat en nyckelroll i programmets framgång. Modellen för ansvarsfulla arbetsgivare, som har utvecklats i programmet, skulle kunna fungera som stöd och lärande för andra arbetsgivare. Arbetstagarna har också ett ansvar i att göra ett gott arbete och därmed klara sig ute i arbetslivet. Modellen för ansvarsfulla arbetstagare, som också har utvecklats i programmet, kan fungera som stöd för arbetstagarna.Päivi Kiiskinen
Päivi Kiiskinen

Päivi Kiiskinen
Specialsakkunnig
SOSTE Finlands social och hälsa r.f.


Maria Helsing-Johansson
Maria Helsing-Johansson

Maria Helsing-Johansson
Specialsakkunnig
SOSTE Finlands social och hälsa r.f.