Oppisopimus 
 työpaikoilla järjestettävää käytännönläheistä koulutusta

22.07.2019

Ennakoivaa rekrytointia

Oppilaitokset ja työnantajat tekevät yhteistyötä monin eri tavoin. Työnantajien oppilaitosyhteistyö on parhaimmillaan ennakoivaa rekrytointia, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden työpaikalla oppimiseen, oppisopimukseen ja työllistymiseen. Lisäksi työelämäyhteistyö kehittää koulutusta, antaa mahdollisuuden kuunnella työelämän tarpeita, pitää yllä opetushenkilöstön osaamista ja rakentaa käytännön yhteistyöverkostoja.

Vuoden 2018 alusta astui voimaan ammatillisen koulutuksen uusi laki. Uusi laki korostaa osaamis-perusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lakiuudistus mullisti myös oppisopimuskoulutuksen - mitä se oikein tarkoittaa?

Oppisopimuskoulutus on joustava, nykyaikainen ja käytännönläheinen tapa hankkia osaamista tai ammatti työssä oppimalla vastuullisen työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan sekä tietopuolisia opintoja oppilaitoksessa että työtä tehden työpaikalla. Oppisopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen tai oppisopimuksen myötä solmittavaan uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen eli oppisopimus tarkoittaa oppimista työsuhteessa.

Oppisopimuskoulutuksen onnistuminen edellyttää HOKS laatimista ja yhteistyötä opiskelijan, opettajan ja työpaikan edustajien välillä. Keskeistä on, että oppisopimus suunnitellaan mahdollisimman tarkasti, selvitetään etukäteen jokaisen osapuolen roolit, tehtävät ja vastuualueet sekä oppisopimuskoulutuksen luonne. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alan työtehtävien määrittelyyn ja oppilaitoksesta työpaikalle annettavaan ohjaukseen sekä tukeen.

Oppisopimus on siis mahdollista, kun sinulla on työpaikka, jossa voit tehdä opiskelemasi alan työtehtäviä tai toimit alan yrittäjänä. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Työajan on oltava tutkinnon mukaisissa työtehtävissä vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimus voi ajoittua koko koulutuksen ajalle tai tutkinnon osan/osien ajalle. 


Infografiikka esittää kaikkien kolmen osapuolen (opiskelija, työpaikka ja oppilaitos) tehtävät oppisopimuskoulutuksessa.

 1. Opiskelija (hakija)
  a) hankkii työpaikka
  b) soveltuu alan työtehtäviin
  c) hoitaa työn ja koulunkäynnin vastuullisesti
  d) oppii työpaikalla ja oppilaitoksessa
  - tavoitteellinen oppiminen
 2. Työpaikka (työpaikkaohjaaja)
  a) työpaikkaohjaus/koulutus/perehdytys
  - työpaikkaohjaaja, muut työntekijät
  b) solmitaan määräaikainen työsopimus
  - TES:n mukainen palkka
  - 25h/vko minimityöaika
  c) työtehtävät soveltuvat tutkintoon
  d) Selvitetään työnantajan taloudelliset tuet (koulutuskorvaus, mahdollisesti palkkatuki, kuntoutusraha)
 3. Oppilaitos
  Selvittää hakijan ja työpaikan edellytykset sekä lähiopetuksen
  a) laaditaan HOKS (tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen)
  b) järjestää ja arvioi lähiopetuksen
  c) järjestää näytöt
  d) opettaja, ohjaaja, moniammatillinen työryhmä oppilaitoksessaOppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

 • opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen koulutus- ja työsuhde
 • voidaan solmia uuteen tai jo voimassa olevaan työsuhteeseen
 • palkka ja työlainsäädäntö (TES) mukaan
 • opintososiaaliset etuudet rajoitetusti
 • koulutuskorvaus työnantajalle tapauskohtaisesti
 • työaika vähintään 25 h/vk
 • maksuton tietopuolinen opetus
 • opiskeluajasta n. 80 - 90 % työssä oppimista
 • tavoitteena voi olla yksi tai useampi tutkinnon osa (tai osia tutkinnon osasta) tai koko tutkinto

Oppisopimuksessa työnantajan kanssa yhdessä suunnittelemalla varmistetaan, että työ ja tekijä kohtaavat. Näin toimimalla edistetään osaamisen hankkimista, työhön sitoutumista ja saadaan motivoituneita osaajia.


Lisätietoja oppisopimuksesta


Mika Takalo

Projektipäällikkö,
TEDDY - Työllistymisen edistäminen yhdessä -hanke
Ammattiopisto Luovi