Onko meillä Paikka auki?

14.10.2020

Osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen Paikka auki -avustusohjelma on mahdollistanut eri tavoin tukea tarvitsevien henkilöiden työskentelyn yleishyödyllisissä tehtävissä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti olleet vuoden mittaisia, mutta myös oppisopimus on ollut mahdollinen. Ohjelma on osoittanut tarpeellisuutensa sekä työllistyvien, usein osatyökykyisten nuorten kuin järjestöjenkin kannalta.


Avustusohjelmaa koordinoivan Nuorten Ystävien tekemissä tutkimuksissa on ilmennyt selvästi, että vuoden mittainen työsuhde on saanut aikaan merkittäviä positiivisia muutoksia työntekijöiden elämässä. Järjestöt itse kertovat samaa positiivista vaikutusta oman työyhteisönsä toimintaan.

Järjestöjen merkitystä työnantajina kritisoidaan aina ajoittain. Paikka auki -ohjelma on kuitenkin osoittanut, että järjestöt ovat hyviä, ketteriä työnantajia. Se on avannut järjestöille uuden ikkunan tuoda esiin toimintatapojaan ja ohjauskäytäntöjään sekä ollut kokonaisuutena mielekäs tapa kertoa ja todentaa työyhteisöjen monimuotoisuuden merkitystä.

"Ottakaa vain vastaan kuin muutkin kummallisen normaalit"

Vaikka sote-järjestöjen vahvuus onkin tukea eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, on ohjelman avulla voinut tarkentaa omiakin näkemyksiä liittyen työllistämisen haasteisiin. " Avasi kyllä silmiä konkreettisille ongelmille, joita myös periaatteessa ammattitaitoinen ja positiivisesti suhtautuva työnantaja kohtaa." (Henkilöstön palaute Paikka auki- jaksolta). Paikka auki- työntekijöillä ei ole välttämättä ollut ennestään juurikaan työkokemusta, saati sitten järjestöistä ja monelle tämä onkin ollut jo sellaisenaan hyvä ja avartava kokemus. "Järjestöissä töissä oleminen on kuntoutuvalle helpompaa, koska niissä on totuttu erilaisuuteen ja eri lähtökohdista tuleviin ihmisiin; sitä ei pidetä poikkeavana tai erilaisuutena vaan arkipäiväisenä." (entinen Paikka auki-työntekijä)

"Jos tulee joku toinen samalla tavalla työpaikallenne, ottakaa vain vastaan kuin muutkin kummallisen normaalit. " (Paikka auki- työntekijä) Kommentti kuvastaa hyvin osatyökykyisten rekrytointiin liittyviä yleisiä työnantajien ennakkokäsityksiä. Ohjelma on tuonut näkyväksi työyhteisöjen rikastuttamisen keinoja, tuonut tavallisuutta marginaalisuuden keskelle. Siksi ohjelma ansaitsee tulla tunnustetuksi ja toivottavasti se saa myös jossain muodossa jatkoa. "Terveisinä työyhteisölle kiitollisuus tästä ajasta ja mahdollisuudesta." (Paikka auki- työntekijän palaute jaksosta). Kaija Ray
Kehittämispäällikkö
Vates-säätiö sr.

Paikka auki -koordinaatiohankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja