Nuorten työllistymistä kannattaa tukea

24.08.2020

Nuoruus on erityisen kriittinen vaihe työuralla. Se, miten työelämän alkutaipaleella nuori onnistuu sijoittumaan työelämään, vaikuttaa pitkälle työuraan. Taloustilanteen huonontuessa juuri nuorten asema työmarkkinoilla heikentyy eniten. Nuorten pääsy työmarkkinoille vaikeutui vuoden 2008 finanssikriisin myötä, mikä näkyy myös nuorten heikentyneenä asemana tulonjaossa. Koronakriisi on entisestään heikentänyt nuorten asemaa työmarkkinoilla. Kriisi on vaikuttanut erityisen vahvasti palvelualojen työllisyyteen. Palvelualoilla on suuri merkitys nuorten työllistäjänä ja työmarkkinoille pääsyn porttina. Nuorten on ollut tänä vuonna paljon vaikeampi saada kesätöitä kuin aiemmin.

Työttömyys ja muu työelämän ulkopuolisuus työuran alkuvaiheessa lisäävät riskiä myös myöhemmille työllistymisen vaikeuksille. Työelämän ulkopuolisuus heikentää nuorten toimeentulon lisäksi myös nuorten sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. 


Osatyökykyisiä nuoria autettava monin toimin

Erityisen vaikea tilanne on osatyökykyisillä nuorilla. Eri syiden vuoksi kaikilla ei ole täyttä työ- ja toimintakykyä. Esimerkiksi mielenterveyshäiriöt, neurokirjon erityispiirteet tai vammaisuus voivat nostaa kynnystä päästä työelämään.

Koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot ovat paitsi heikentäneet nuorten työllistymismahdollisuuksia myös lisänneet nuorten mielenterveyden haasteita. Nuorten mielenterveyden tuen tarpeisiin tulee vastata, jotta nuorten työllisyyttä voidaan edistää ja jotta voidaan varmistaa, ettei koronakriisistä aiheudu pitkäaikaista nuorisotyöttömyyden lisääntymistä. Tarvitaan toimia mielenterveyspalveluissa ja muissa terveys- ja sosiaalipalveluissa. Lisäksi eri toimenpitein tulee mahdollistaa, että mahdollisimman moni nuori pystyisi suorittamaan toisen asteen koulutuksen loppuun. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei yksinään riitä, vaan tarvitaan joustavien ja räätälöityjen opintopolkujen lisäämistä sekä oppimisen tuen ja opiskeluhuollon vahvistamista. Myös työpaikoilla tulee miettiä keinoja, miten nuorten pääsyä työelämään voidaan helpottaa.

Nuorten työllistymisen helpottamisessa tarvitaan myös erilaisia tuetun työn ratkaisuja. Paikka auki -ohjelma on esimerkki vaikuttavasta nuorten työllistämisestä. Ohjelma edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Ohjelma on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille sekä ilman ikärajausta osatyökykyisille. Ohjelma on tarjonnut työpaikan vuosittain runsaalle 200 henkilölle. Noin 75 prosenttia ohjelmassa työllistettävistä on alle 30-vuotiaita.

Paikka auki -ohjelman tulokset ovat vakuuttavat. Lähes 70 prosenttia kertoi työllistyneensä tai siirtyneensä opiskelemaan välittömästi Paikka auki -työsuhteen päättymisen jälkeen. 2/3 vastaajista kertoi Paikka auki -työsuhteesta seuranneista myönteisistä muutoksista, joista noin puolet olivat vastaajien mielestä merkittäviä. Muutokset elämäntilanteissa koskivat taloudellista tilannetta, elämänlaadun kohenemista, itsenäisempää elämää, itsevarmuuden ja itsetunnon vahvistumista, oman hyvinvoinnin paranemista sekä oman ammattitaidon ja mahdollisuuksien vahvistumista.Esa Iivonen
Johtava asiantuntija
Mannerheimin Lastensuojeluliitto