Monimuotoisuus laajenee askel kerrallaan

26.01.2022

Monimuotoisuus alkaa olla työpaikoilla vähitellen jo siinä vaiheessa, että se on muodostumassa kilpailuvaltiksi ja vaatii erikseen omaa johtamistaan. 

Käytännön arjessa se näkyy vielä hyvin vaihtelevasti.

Kun mietitään, mitä monimuotoisuuteen liittyy, laahaa osatyökykyisten ja vammaisten henkilöiden "muistaminen" tuolla listalla vielä melko paljon perässä. Ikä, sukupuoli, kulttuuritausta, sukupuolinen suuntautuminen tulevat edelleen mieleen paljon helpommin. Mikäli työyhteisössä suhtaudutaan monimuotoisuuteen vain jonain trendisanana tai halutaan antaa ulospäin vaikutelma, että siitä ollaan kiinnostuneita, jäävät sen merkitys ja hyödyt kovin pinnallisiksi. Tähän liittyy osittain mm. vammaisjärjestöjen kritisoima kiintiöjärjestelmä – kukaan ei halua olla työyhteisön "kiintiövammainen".

Monimuotoisuuskeskustelu on siis saatava monimuotoisemmaksi. Osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt on saatettava samalle viivalle erilaisuuksia kuvaavalle listalle. Monimuotoisuuden toteuttamisen tiellä on myös paljon rakenteellisia esteitä. Ajatusmallit periytyvät pitkältä ajalta ja tästä syystä monelle vammaiselle nuorelle ehdotetaan edelleen vain hyvin kapeaa ammattikirjoa – ikään kuin tietty vamma tai sairaus johdattelisi jotenkin aina samoihin kiinnostuksen kohteisiin.

Erilaisuus näkyviin järjestöissä!

Paikka auki -ohjelman tutkimuksissa on käynyt ilmi, että työnantajien ymmärrys ja tieto erilaisuuden kohtaamisesta on kasvanut. Toki voi olettaa, että se on sote-järjestökentällä jo lähtökohtaisesti melko hyvällä tasolla. Tiedämme, miten rekrytoida positiivisen erityiskohtelun avulla ja miten työtehtäviä muokataan ja räätälöidään. Koska me järjestämme toimintojamme tai vaikutamme palvelujärjestelmään hyvin erilaisten ihmisten puolesta, emme mekään järjestöissä voi olla kuin yhdestä puusta veistettyjä.

Me olemme kaikki erilaisia varustettuina erilaisilla kyvyillä, osaamisella ja ominaisuuksilla. Aito monimuotoisuus nostaa potentiaalit esiin. Kun monimuotoisuuden edistämiseen tehdään aktiivisesti töitä ja siitä keskustellaan yhdessä, erilaisuus saa tilaa ja jokaisen on lopulta helpompi hengittää.

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr. 

Paikka auki -ohjausryhmän puheenjohtaja