Meidän Panut

28.01.2019

Veturi käynnistyy

Nuorisoasuntoliiton NAL-yhteisöön tuli ensimmäiset Paikka auki -työntekijät kevättalvella 2014. Kahdeksan uutta ja innokasta työntekijää aloittivat tuolloin työuransa NAL:n paikallisyhdistyksissä Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Joensuussa, Keski-Uudellamaalla, Porvoossa, Hyvinkäällä ja Oulussa. Joku hakemuksia rustaileva esimies oli ehdottanut jo vuotta aiemmin, että järjestetäänkö NAL-kentän Paikka auki -työntekijöille oma vertaisryhmä, sillä asumisohjaajien kokemusten jakamiseen tarkoitetusta Veturi-ryhmästä oli hyviä kokemuksia.

Ensimmäinen Paikka auki -Veturi käynnistyi Porvoon NAL-päivillä keväällä 2014. Työntekijät tutustuivat toisiinsa, jakoivat kokemuksia ja sanoivat painavan sanansa myös tekeillä olevaan NAL:n strategiaan. Ensimmäisessä tapaamisessa työntekijät myös keksivät ryhmälleen nimen Panut, ja siitä lähtien Paikka auki -nuoria on kutsuttu tuttavallisesti tuolla nimellä.


Vuosittain jopa 10 Panua ja kolme Panu-veturin kokoontumista

NAL-kentässä on toiminut 6-10 Panua vuosittain Paikka auki -ohjelman alusta lähtien. He ovat tuoneet tekemisen intoa ja hyvin tarpeellista työpanosta etenkin pieniin 1-2 työntekijän yhdistyksiin. Panut ovat olleet työpaikallaan ja NAL-kentän toiminnassa mukana tasavertaisina kollegoina vakituisille työntekijöille. Ainakin kolme Paikka auki -ohjelman kautta työllistynyttä nuorta on saanut jatkoa työsuhteelleen NAL-kentällä ja suurin osa muista on työllistynyt muille työnantajille Paikka auki -ohjelman päättymisen jälkeen.

Kaikille Paikka auki -vuosikursseille on järjestetty Veturi-ryhmä, jossa työntekijät pääsevät verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien nuorten kanssa. Panu-veturi on kokoontunut kolme kertaa vuoden aikana. Kokoontumisissa on ollut aina koulutuksellinen osuus ja kokemusten jakamiseen ja vertaisuuteen keskittyvä osuus. Koulutuksellinen osuus ei ole ollut mitään työn sisältöön suoraan liittyvää opastusta, sillä Panut toimivat erityyppisissä tehtävissä. Koulutus on koskenut työelämätaitoja yleisemmin: työyhteisön viestintää, järjestötyön periaatteita, työsuhdeasiaa ja niin edelleen. NAL:n toimistolta on löytynyt sopivaa osaamista näihin asioihin, joten koulutus on hoidettu kevyellä valmistelulla oman henkilöstön voimin.


PANU-testamentti osana perehdytysmateriaalia

Ensimmäisen vuoden Panut päättivät osana Veturi-työskentelyä tehdä PANU-testamentin seuraavan kierroksen tulijoiden alkua helpottamaan. Toisen vuoden Panut saattoivat työn loppuun ja Panujen perehdytysmateriaalina on ollut siitä lähtien myös testamentti edelliseltä sukupolvelta.

Panu-testamentissa käydään läpi NAL-kentän toiminnan kokonaisuus, yhdistyksen toimijoiden roolit sekä arjen työn kiireisiin ja suvantoihin liittyviä haasteita. Siinä myös kannustetaan osallistumaan, oppimaan ja kyselemään rohkeasti.

"Kysy aina kun et ymmärrä. Kysy keneltä tahansa. Mitä tahansa. Kukaan ei oleta, että tiedät tai edes oppisit kaikkia vuosien varrella luotuja ja muotoutuneita käsitteitä ja kokonaisuuksia välttämättä koko PANU-aikanasi. Eikä sinun tarvitsekaan. Opettele ainakin aluksi oman toimenkuvasi kannalta oleellisimmat."

Sittemmin Panu-testamentin perehdytyspakettiin on lisätty myös Suomi - NAL -sanakirja, jossa selitetään mm. nämä NAL-kentän työntekijöiden päivittäisessä puheessa vilisevät mystiset käsitteet: Arvi, Ak, kohde, kenttä, rästi, muikkari, Nasut ja Nalpa.


Järjestötyöstä hyvät eväät

Paikka auki -ohjelman kautta työllistetyt nuoret oppivat NAL-yhteisössä ja varmasti järjestötyössä yleensäkin sietämään ja hallitsemaan työnkuvan monipuolisuutta ja hajanaisuutta sekä suunnittelemaan työtään itsenäisesti. Nämä taidot yhdessä yleisten työelämätaitojen kanssa antavat hyvät eväät seuraavassakin työpaikassa pärjäämiseen ja kehittymiseen. NAL-kentällä työskentelevät ovat oman pienen yhdistyksensä ja työyhteisönsä lisäksi osa valtakunnallista NAL-perhettä. Valtakunnallinen verkostoituminen on NAL:n suurin voimavara ja luonnollisesti myös osa nuorten Paikka auki -työntekijöiden työnkuvaa ja oppimistavoitteita.

Panut itse toteavat PANU-testamentissa näin:

"Järjestötyölle ominaista on yhteistyön tekeminen, kehittämismyönteisyys, toiminnan vapaus, arvojen korostaminen ja asiakaslähtöisyys."


Tiina Irjala

Kehittämispäällikkö, Nuorisoasuntoliitto ry