Korona koetteli Paikka auki -työntekijöitä, mutta osalla etätyö jopa paransi työkykyä

22.06.2020

Koronakevät sotki myös Paikka auki -työntekijöiden työkuvioita. Osa kertoi työn sujuneen poikkeusoloissa yllättävänkin hyvin, kun taas osalla korona koetteli työn sujumista ja jaksamista. Suurimmat haasteet aiheutti etänä toteutettu perehdytys, mutta osalle Paikka auki -työntekijöistä etätyöt sopivat hyvin, jopa paremmin kuin normityö.


Paikka auki -ohjelmassa tehdään jatkuvaa seurantaa ohjelman avulla SOTE-järjestöihin palkattujen työntekijöiden kokemuksista. Korona-poikkeusolojen myötä lisäsimme säännöllisesti toistuvaan työntekijäkyselyymme ajankohtaisen kysymyksen siitä, miten maaliskuussa alkaneet korona-poikkeusolot ovat mahdollisesti vaikuttaneet työtilanteeseen. Onko töiden aloittaminen, työtehtävät tai työajat muuttuneet jotenkin poikkeusolojen takia? Millainen tilanne työyhteisössä on ollut kevään aikana? Miten työn tekeminen on sujunut kevään aikana ja miltä se on tuntunut?

Haasteita, mutta myös myönteisiä kokemuksia

Paikka auki -työntekijöiden kokemukset työstä poikkeusolojen aikana jakautuvat kahtia. Vajaa kolmannes vastaajista (48 työntekijää) kertoo töiden sujuvan yllättävänkin hyvin ja vastauksissa kerrotaan myös myönteisistä kokemuksista. Hieman suurempi joukko (55 työntekijää) kertoo työn sujumisessa ja omassa jaksamisessa koetuista haasteista. Muiden (36 työntekijää) vastauksissa kuvaillaan työskentelyolosuhteissa tai työn organisoinnissa tapahtuneita muutoksia tavalla, joissa kokemusten myönteisyys tai kielteisyys ei käy ilmi.

- Uuden työn aloittaminen vähäisellä ja etänä toteutetulla perehdytyksellä on ollut monille työntekijöille iso haaste. Vaikeasta työmarkkina-asemasta tulevalle henkilölle haasteet voivat olla hyvinkin suuria, kun tutustuminen (ensimmäisen) työpaikan ihmisiin ja fyysiseen työympäristöön on monilla jäänyt muutaman päivän tai viikon mittaiseksi. Työnkuva ei vastaakaan sitä, mistä työsopimuksen solmimisen yhteydessä sovittiin ja suunniteltuja työtehtäviä on jouduttu muokkaamaan uusiksi korvaavilla työtehtävillä, tutkija Hans Mäntylä kuvaa.

Vaikka vastaajat ymmärtävät tilanteen erikoisuuden, he ovat kokeneet sen tylsistyttäväksi, raskaaksi ja uuvuttavaksi. Myös stressi, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet siitä, tekeekö tarpeeksi palkkansa eteen ja yksinäisyys työpäivien aikana lisääntyivät.

- Joillakin on takana elämäntilanne, jossa jatkuva kotona oleminen ja työn tekeminen kotisohvalta ei tunnu mielekkäältä eikä terveelliseltä. Useammassa vastauksessa kerrotaan myös pettymyksistä ja turhautumisesta, kun ei pääsekään näyttämään omaa osaamistaan, tutustumaan tärkeisiin ihmisiin ja oppimaan niitä taitoja, jotka olisivat jatkopolkujen löytämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä, Mäntylä kuvaa.

Etätyö koetaan mielekkääksi

Kolmannes vastaajista ei kokenut poikkeusoloja yhtä haastavina. Paikka auki -työntekijöiden työ- ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti ja poikkeustilanne ei ole vaikuttanut kaikkiin samalla tavalla. Työntekijät kertovat, että etätyöt sopivat heille hyvin, joillekin jopa paremmin, vaikka he ovat joutuneet enemmän huolehtimaan työpäivien rakenteesta ja työn ja muun elämän rajaamisesta. Osa on kokenut siirtymisen etätöihin helpoksi, uusien työtehtävien opettelun mielenkiintoiseksi ja mukavaksi.

Sekä vastaajien erilaiset työtehtävät että heidän tietotekniset valmiudet jakavat kokemuksia voimakkaasti. Toisille siirtyminen etätyöskentelyyn ei muuta työtehtävien luonnetta juuri lainkaan ja oman osaamisen jakaminen työyhteisössä on myös vahvistanut työkokemuksen hyviä puolia. Esimerkiksi nuorempien työntekijöiden IT-taitoja etäyhteyksiä varten on kiitelty.

Poikkeusolot mahdollistanut rauhallisemman työtahdin

Poikkeusolojen myötä työtahti on paikoin muuttunut ja hidastanut työn tekemisen rytmi on tarjonnut joillekin enemmän aikaa perehtyä rauhassa uusiin tehtäviin. Työolot ja -ajat koetaan vapaampina, työmäärä vaihtelee ja jotkut kokevat työkykynsä jopa parantuneen etänä ollessaan.

Kyselyyn vastasi 139:ltä Paikka auki -työntekijää touko-kesäkuun vaihteessa 2020 [1].


[1] Kyselyn alustava, arvioitu vastausprosentti oli n. 70%. Vastaajista 70% nuoria (alle 30 v.), 70% naisia, 70% on aloittanut työt kevään 2020 aikana, 13% on ensimmäisessä työpaikassaan, 60% ei ole aiempaa kokemusta sote-järjestöistä.