Jotain vanhaa ja paljon uutta

08.11.2018

Paikka auki -avustusohjelma sai jatkoa

Paikka auki -avustusohjelma käynnistyi RAY:ssä vuonna 2014 ja osoittautui nopeasti menestykseksi. Järjestöt hakivat ohjelmaan mukaan innokkaasti, ja nelivuotisen ohjelmakauden aikana palkattiin yli 800 nuorta sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Ohjelma vahvisti nuorten työelämävalmiuksia tukemalla työllistymiseen tarvittavia taitoja. RAY:ssä ja myöhemmin STEAssa avustusohjelmaa koordinoitiin muun työn ohella. Saimme matkan varrella järjestöiltä paljon työllistämiseen ja työnantajana toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Korviimme kantautui myös toiveita avustusohjelman kohderyhmän laajentamisesta.


Kohderyhmä laajenee ja koordinaatio vahvistuu

Paikka auki -avustusohjelmasta saatujen tulosten, kokemusten ja palautteen perusteella STEAssa päätettiin käynnistää Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma. Ohjelmassa vastattiin toiveisiin kohderyhmän laajentamisesta: Paikka auki II -avustusohjelmassa järjestöt voivat palkata vailla työelämäkokemusta olevien nuorten lisäksi kaikenikäisiä osatyökykyisiä henkilöitä.

Toinen huomattava muutos ensimmäiseen ohjelmakauteen verrattuna on se, että ohjelmalle valittiin koordinaatiohanke. Nuorten Ystävillä on pitkä kokemus osatyökykyisten työntekijöiden työnantajana toimimisesta, vankkaa osaamista ja laajat valtakunnalliset verkostot. Koordinaatiohankkeen sijainti sekä Oulussa että Helsingissä auttaa palvelemaan laajaa järjestökenttää.


Työnjaosta

STEAn puoleen käännytään kuten ennenkin silloin kun avustuksia haetaan tai kun esimerkiksi avustuksen käyttöön ja maksatukseen liittyviä kysymyksiä tulee vastaan.

Nuorten Ystävien koordinaatiohankkeessa tarjotaan tukea, ohjausta ja neuvontaa työnantajille ja työntekijöille. Koordinaatiohanke tuottaa tutkittua tietoa ohjelman vaikutuksista ja lisää ohjelman tunnettuutta valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajaimagoa ja merkityksellistä työtä korostaen.

Järjestöt ovat tärkeässä roolissa edistäessään osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien asemaa yhteiskunnassamme. Seuraavan kerran avustusohjelmaan on mahdollista hakea mukaan keväällä 2019. Me STEAssa toivomme, että avustusohjelman suosio jatkuu suurena koko avustusohjelmakauden ajan.


Sini Seemer

Erityisasiantuntija, STEA