Järjestöissä uskotaan työntekijöiden osaamiseen

23.10.2019

Maiju Tuomikoski työskentelee järjestösihteerinä Lounatuulet Yhteisötalossa Turussa Paikka auki -avustuksella. Maiju korostaa sitä, kuinka hyvin järjestöissä uskotaan työntekijöihin ja heidän osaamiseensa sekä annetaan palautetta. Järjestötyöpaikka oli hänelle nappivalinta!

Työnantajan usko työntekijän osaamiseen sekä palautteenanto tuovat lisää itsevarmuutta myös jatkotyöllistymistä ajatellen. Vuosi Yhteisötalon järjestösihteerinä näyttää seuraavalle työnantajalle CV:ssä hänen osaamistaan ja kokemustaan, eivätkä ne ole vain sanoja, kuten tähän asti.

Maijun tapaus on hyvä esimerkki Paikka auki -ohjelman toimivuudesta. Nuoret ja osatyökykyiset saavat mahdollisuuden näyttää osaamisensa, jotta jatkopolkujen löytyminen olisi sujuvampaa.