Järjestöavustajana Vates-säätiössä

12.02.2019

Viittomanimi ja visuaalinen elämäntapa

Olen Niini Aalto ja olen viittomakielinen kuuro syntymästä asti. Minulla on myös viittomanimi. Viittomakielen yhteisössä on tapana antaa jokaiselle viittomakieliselle kuurolle oma viittomanimi, yleensä jo vauvana. Viittomanimi ei ole lempinimi ja se on virallinen henkilön viittoma nimen tapaan. Sain viittomanimen omilta vanhemmiltani, kun pienenä yritin viittoa "karhu" heille ja motoriikkani oli vielä kömpelö. Esitin itse viittoman ja vanhemmat näkivät sen ja he päättivät antaa sen minulle viittomanimeksi.

Meillä kuuroilla on yhteinen visuaalisuuteen perustuva elämäntapa, yhteinen kieli, yhteinen kulttuuri ja yhteinen historia. Viittomakielellä on omat keinot ilmaista asiakokonaisuuksia ja sillä on vaikutus omaan viestintätyyliini.

Työ ja vapaa-aika

Sain Paikka Auki -ohjelman kautta työpaikan Vates-säätiöstä järjestöavustajana. Ammattini on graafinen suunnittelija. Minulla on hyvä visuaalinen hahmottamiskyky ja olen taitava suunnittelemaan mediatuotteiden visuaalista ilmettä ja kuvallista viestintää. Minulla on myös yrittäjäkoulutus ja olen kevytyrittäjä graafisena suunnittelijana. Olen myös aktiivinen toimija kuurojen yhdistystoiminnassa vapaa-ajallani. Tykkään tehdä myös vapaaehtoistyötä viittomakielisten kuurojen kulttuurisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisessä. Työnkuvaani kuuluvat monenlaiset työtehtävät, kuten avustavia tehtäviä ja toimistotyötä. Koska olen ammatiltani graafinen suunnittelija, teen myös yhteistyötä viestintävastaavan ja -suunnittelijan kanssa viestinnän asioissa.


Työvälineitä sosiaalisen tasa-arvon toteuttamiseksi

Vatesissa tutustuin perehdyttämisvaiheessa omiin työtehtäviini ja siinä löysin myös itselleni sopivia työnteon tapoja. Edistän omaa sosiaalista osallisuuttani työyhteisöön järjestämällä itselleni kohtuullisia mukautuksia, kuten viittomakielen tulkkausta muutamalle päivälle viikossa, jotta sosiaalinen tasa-arvo toteutuu. Käytän työtovereideni kanssa viestintä-välineinä myös Skypeä, sähköpostia ja kännykkää työasioiden hoitamisessa. Kommunikoin myös elekielellä, kirjoittamalla paperille ja lukemalla huulilta.Kokemusasiantuntijana kuulevien kommunikointikulttuurissa

Minulla on myös kokemusasiantuntijan rooli, joka tarkoittaa sitä, että voin hyödyntää ja kertoa omista kokemuksistani työelämässä ja työnhaussa. Toivottavasti pääsen käyttämään omia kykyjäni 100-prosenttisesti omassa työssäni. Täällä minulla on mahdollisuus kehittää niitä taitojani ja kykyjäni, jotka ovat tärkeitä työelämässä. Työssäni minun pitää sopeutua suomenkieliseen työympäristöön ja tottua kuulevien kommunikointikulttuuriin, mikä tarkoittaa sitä, että minun pitää noudattaa työyhteisön käytösnormeja ja sääntöjä. Olen iloinen, että työtoverini haluavat oppia viittomia ja he osaavat viittoa minulle hyvää huomenta aamuisin.


Niini Aalto

Järjestöavustaja, Vates-säätiö sr