Järjestö! Palkkaa osatyökykyinen!

19.03.2021

Paikka auki -ohjelma käynnistyi vuonna 2014 ja ensimmäisellä ohjelmakaudella kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat nuoret. Paikka auki II -ohjelmakaudelle (2018–2021) kohderyhmäksi lisättiin nuorten rinnalle myös osatyökykyiset.

Osatyökykyiset ohjelman kohderyhmänä

Osatyökykyisten rekrytointia on painotettu koko toisen ohjelmakauden ajan ja se alkaakin tuottaa tulosta. Koordinaatiohankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 40 % järjestöistä palkkaa Paikka auki -avustuksella osatyökykyisen. Noin 30 % heistä on yli 30-vuotiaita (Työntekijäkysely 5, 2020) ja yli 10 % heistä on alle 30-vuotiaita osatyökykyisiä (Työnantajakysely 2021, vielä julkaisematon).

Kuka on osatyökykyinen?

Paikka auki -ohjelmassa osatyökykyisyys määritellään sosiaali- ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeen mukaisesti näin:

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä.

Osatyökykyisyyden todistamiseksi ei Paikka auki -ohjelmassa vaadita diagnoosia tai lausuntoa. Riittää, että työnantaja on selvittänyt, että työntekijä täyttää kriteerit.

Kampanjoimme osatyökykyisten työllistymisen puolesta

Olemme käynnistämässä osatyökykyisyyteen liittyvää kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on lisätä sotejärjestöjen tietoisuutta osatyökykyisyydestä työelämässä ja rohkaista järjestöjä rekrytoimaan osatyökykyisiä. Kampanjan suunnitteluvaiheessa markkinoinnin ammattilaiset ovat sparranneet meitä miettimään, miten työnantajat hyötyvät osatyökykyisten palkkaamisesta ja olemme käyneet siihen liittyvää erinomaista keskustelua Paikka auki -ohjelmassa mukana olleiden järjestöjen kanssa.

Kampanja käynnistyy tämän blogin myötä ja jatkuu aina toukokuun alkupuolelle työn muokkausta käsittelevään Verkkotreffeihin. Kampanjaan ovat lupautuneet mukaan useat Paikka auki -järjestöt ja -työntekijät sekä asiantuntijat kirjoittamalla blogeja, antamalla haastatteluja ja olemalla mukana videoissa. Lisäksi tulemme julkaisemaan animaation, joka kiteyttää miten osatyökykyiset hyödyttävät työyhteisöä. Vuoden 2021 rahoituksen saaneille järjestöille on luvassa myös vanhaa kunnon etanapostia!

Tervetuloa seuraamaan kampanjaa

Kampanjaa voi seurata parhaiten sen oman nettisivun kautta sekä Paikka auki -somekanavien kautta (@paikkaauki) tai tilaamalla uutiskirjeen. Aihetunnisteet #osatyökyky ja #paikkaauki sosiaalisessa mediassa auttavat sinua myös löytämään aiheeseen liittyvät postaukset.

Kampanjamme tulee varmasti herättelemään keskustelua ja se tarjoaa ennen kaikkea näkökulmia siihen, miten järjestöt hyötyvät osatyökykyisen palkkaamisesta. Syvennämme matkan varrella myös sitä, mitä osatyökykyisyys tarkoittaa ja kuulemme niin osatyökykyisten itsensä kuin osatyökykyisiä rekrytoivien järjestöjen kokemuksia. Kiitos teille kaikille, jotka olette mukana ja seuraatte kampanjaa.

Uskon, että kevään lopuksi useampi järjestö on vakuuttunut siitä, että järjestön kannattaa palkata osatyökykyinen, joko Paikka auki -avustuksen turvin tai muutoin.

Marjo Riitta Tervonen
Ohjelmapäällikkö