Hans Mäntylä - Tutkijan rooli Paikka auki -ohjelmassa

03.12.2019

Kysymyksiä tutkimuksesta

Paikka auki -ohjelmassa työskentelee monenlaisia henkilöitä, joista tässä haastattelussa keskitymme yhteen: tutkija Hans Mäntylään.

Hans työskentelee Paikka auki -ohjelmassa tutkijana ja kerää monin tavoin erilaista tietoa siitä, miten avustusohjelma etenee ja miten sitä voisi myös edelleen kehittää.

Han Mäntylä / Paikka auki -ohjelman tutkija
Han Mäntylä / Paikka auki -ohjelman tutkija

Hans, miten päädyit mukaan Paikka auki -ohjelmaan?

Löysin "vähän vahingossa" työpaikkailmoituksen SOSTE:n uutiskirjeestä ja hetken mietittyäni soitin yhteyshenkilölle, menin haastatteluun ja pian tuli ilmoitus, että olen tullut valituksi.

Mistä aiheista teet tutkimuksia?

Teen tutkimuksia useasta teemasta. Isoin aihe koskee Paikka auki -työntekijöiden työnkuvaa ja heidän kokemuksiaan työsuhteen aikana. Siihen liittyy myös se, millaisesta elämäntilanteesta ihmiset tulevat, millaisia odotuksia heillä on työstään ja millaisia onnistumisia ja epäonnistumisia heillä on. Toinen teema on sitten se, miten työnantajat toimivat ohjelman aikana ja miten heidän roolinsa työnantajana onnistuu. Mitä järjestöt oppivat, kun Paikka auki -ohjelman kautta tulee työntekijöitä heille töihin? Tietoja käytetään hyväksi myös siinä, miten avustusohjelmaa voisi kehittää edelleen. Neljäs teema koskee avustusohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta, jonka parissa töitä tehdään vuosien 2020-21 aikana.

Miten tutkimukset toteutetaan?

Keskeisin tiedonkeruun menetelmä on jaksoittain lähetettävät kyselyt sekä työntekijöille että työnantajille. Työntekijöille lähetetään kysely työsuhteen alku- ja loppupuoliskolla; samoin työnantajille. Vuoden 2020 aikana tehdään molemmille ryhmille myös yksilöhaastatteluja, joilla rikastetaan ja täsmennetään yleisempää kyselyjen kautta kertyvää tietoa. Vuoden 2020 aikana käynnistetään myös erilaisten laskelmien tekeminen, joiden perusteella voidaan arvioida avustusohjelman yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Alustavien tutkimustietojen perusteella on käynyt ilmi, että hyvin monet nuoret löytävät "oman juttunsa" Paikka auki -työsuhteen aikana, menevät töihin uuteen paikkaan tai ryhtyvät opiskelemaan heille kokonaan uutta alaa. Tutkimusten ja haastattelujen lisäksi tehdään myös tiivistä yhteistyötä Paikka auki -työntekijöiden kanssa.

Paineita tutkimusten onnistumisesta ei kuitenkaan tule. Olen toiminut niin kauan tutkijana, joten alkuaikojen paineista on päästy yli. Tiedän hyvin, mitä tässä ohjelmassa tapahtuu ja mihin tässä pyritään.


Osatyökykyisten ja nuorten tulevaisuus on Hansille hyvin tärkeää

Vaikka Hansin tekemät tutkimukset koskevatkin osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä ja hankkeen kehittämistä, kiinnostaa häntä myös se, miten nuorille ja osatyökykyisille käy tulevaisuudessa. Tutkijan työssä Hans kokee erityisen tärkeäksi sen, että Paikka auki -ohjelman kautta työllistyneet löytäisivät oman polkunsa, jota lähteä kulkemaan.

"Ymmärsin aika nopeasti mistä tässä on kysymys. Olin töissä järjestössä, jossa oli tarkoitus työllistää mielenterveyskuntoutujia. Olen työskennellyt jo pitkään osatyökykyisten hyväksi, tarkoituksena auttaa ihmisiä elämässä eteenpäin", Hans kertoo.

Paikka auki -ohjelman tulevaisuus

Monet järjestötyönantajat haluaisivat pitää Paikka auki -työntekijät pidempään kuin vuoden ajan, jonka rahoituksen ohjelma kattaa. Moni työntekijä on myös ymmärtänyt, miten merkittävää työtä järjestöt tekevät.

Hans itse toivoo, että ohjelma jatkuu vielä 2021 jälkeenkin ja että se muutetaan pysyväksi. "Ainahan sitä voi toivoa, että ohjelma jatkuisi, mutta valitettavasti rahoitusasiat ovat usein mutkikkaita", Hans kertoo. Hans pohtii myös sitä, miten monille nuorille ja osatyökykyisille käy, jos ohjelma ei jostain syystä jatkuisikaan. Silloin noin 200 nuorta ja/tai osatyökykyistä jäisi vuosittain ilman SOTE-alan järjestöjen tarjoamaa työpaikkaa, jossa apu ja tuki on lähellä.