Digikehittämistä osana Paikka auki -avustusohjelmaa

24.06.2020

Digitalisaatio on asettanut järjestöt uudenlaisen aikakauden eteen. Aikakauden, joka sekä luo lukuisia uusia mahdollisuuksia että samalla haastaa järjestöt ja siellä toimivat ihmiset pohtimaan aiempaa toimintaansa sekä tekemisen ja olemisen tapoja. Vaikka edessä onkin eräänlainen hyppy tuntemattomaan, niin järjestöt eivät ole tämän edessä yksin, vaan heille on tarjolla myös tukea. Gamu ry:n Vesa Malinen ja Antti Pelto-Huikko kannustavat blogissaan järjestötoimijat pohtimaan toimintaansa digitalisoituvassa ympäristössä. 

Gamu ry kehittää STEA-rahoitteisessa Diginavi-kehittämishankkeessa (2019-2020) Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle (KVPS) työnimellä Jopijelppari kulkevaa mobiiliapplikaatiota, jolla tuetaan kehitysvammaisten ihmisten työelämävalmiuksia ja arjen hallintaa.
Tutustu Jopijelppariin Innokylässä ->

Jopijelpparin kuvituskuvaa
Jopijelpparin kuvituskuvaa

Kehittämistyöhön on osallistunut Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kautta joukko nuoria, joista osa on saanut ensimmäisiä työelämäkokemuksiaan STEAn Paikka auki -avustusohjelman mahdollistaman rahoituksen kautta. Parin vuoden kehittämistyö on nivottu tiiviin kolmion ympärille, johon kuuluu KVPS:ssä Paikka auki -avustusohjelman kautta työssä olevia sekä vakituisessa työsuhteessa olevia nuoria, ohjelman koodaamisesta vastaavia Turun Ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita sekä Gamu ry:n henkilöstöä, jotka vastaavat yhteistyön organisoinnista ja toteuttamisesta.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Paikka auki -avustusohjelman rahoituksella palkatut nuoret sekä heidän vakituinen toimitilahuoltaja ja projektiassistentti muodostavat KVPS:n Paikka auki-tiimin, jonka kaikki jäsenet ovat keskeisin osa kehittämistyötä, sillä he edustavat sitä ryhmää ihmisiä, joille applikaatiota ollaan luomassa. Kohderyhmän saaminen kiinteästi mukaan applikaation suunnitteluun ja testaamiseen on kehittämistyön olennaisin asia, sillä sen avulla varmistetaan, että ohjelma toimii niin kuin kohderyhmä sen edellyttää ja että se tuottaa juuri sitä tukea ja apua, jota siltä halutaan.

Gamu ry:n tehtävänä on toimia näiden kokemuskehittäjien ja insinöörien välissä ja osaltaan luoda niitä paikkoja ja foorumeja, joilla kehittämisen edellyttämä vuoropuhelu saadaan aikaan. Gamu ry toteuttaa kehittämispäiviä sekä Paikka auki -avustusohjelman nuorten että insinöörien kanssa, joissa keskitytään aina kulloinkin työnalla olevien sisältöjen läpikäymiseen. Se, että Gamu ry:llä on jalat vahvasti molemmissa näissä "leireissä" toimii siltana ja välittäjänä onnistuneelle kehittämistyölle.

Digitalisaatio tulee muuttamaan monia asioita järjestöissä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Paikka auki -avustusohjelman nuorten kanssa kehitettävä työllistymistä edistävä mobiliapplikaatio on yksi esimerkki digitalisaation tulemisesta järjestötoimintaan. Digitalisaatio itsessään ei ole mikään yksittäinen asia tai kapeasti nähtävä ilmiö. Kyse on ihmisiä ja koko yhteiskuntaa koskevasta muutoksesta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Monet arkiset asiamme ovat jo muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana: maksaminen, kuluttaminen, omistaminen, liikkuminen, viihde - jopa oleminen ja läsnäolo ovat muuttuneet tämän digitalisaatioksi nimetyn muutoksen myötä.

Miten digitalisaatio näyttäytyy järjestökentässä? Joku voisi sanoa, että ei vielä mitenkään. Joku toinen taas, että monellakin tavalla. Molemmat ovat oikeassa. Eräs järjestökentässä jo melko pitkään näkynyt selkeä muutos on ollut vapaaehtoisten väheneminen. Onko tähän sitten syynä digitalisaatio - ihmisten vapaa-ajasta kiivaasti kilpailevat uudet olemisen ja tekemisen muodot - vai kenties jotkut ihan muut syyt? Joka tapauksessa tapamme osallistua yhteiskuntaan on muuttunut. Hyvin kouriin tuntuva esimerkki tästä on tänä keväänä korona-viruksen aiheuttama globaali terveysuhka, joka on eristänyt meitä fyysisesti toisistamme, mutta samalla on otettu aiempaa vahvemmin käyttöön digitaalisia ympäristöjä korvaamaan fyysistä läsnäoloa ja turvaamaan asioiden hoitaminen.

Järjestötoiminnan ytimessä on perinteisesti ollut ihmisten kasvokkain kohtaaminen. Digitalisaatio muuttaa tapaa olla ja toimia, olla läsnä, vuorovaikuttaa ja osallistua. Murros on monella tapaa niin merkittävä, että järjestöjen tulee tavalla tai toisella mukautua siihen. Samalla on hyvä tunnistaa, mitä uusia mahdollisuuksia tähän voi liittyä. Tätä pohdintaa ja suunnittelua tulee tehdä tiiviissä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Kohti osallisuuden muotoja

Pääasiassa kaupallisesti kehitetyt sähköiset innovaatiot ja sovellukset määrittävät tällä hetkellä osallistumistamme yhteiskuntaan. Järjestöissä ei välttämättä ole osaamista eikä mahdollisuutta hankkia avuksi kalliita digikonsultteja. Gamu ry vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla järjestöille tukea järjestölähtöisten palvelujen, toimintojen ja toimintatapojen digitalisaatiossa - järjestöltä järjestölle periaatteella. Gamu ry:n toiminnan ytimessä on kaikille järjestöille kehitteillä oleva avoin "koodipankki". Sen avulla kolmannen sektorin toimijat voivat päästä digikehittämisen alkuun matalalla kynnyksellä.

Kolmannen sektorin on nyt aika lähteä rohkeasti mukaan luotaamaan omaa toimintaansa ja etsimään uusia tuen ja osallisuuden muotoja digitaalisin keinoin. Vain näin varmistetaan, että yhä uudet ihmiset kiinnittyvät elintärkeään järjestötyöhön ja kolmas sektori säilyy vireänä ja elinvoimaisena.Vesa Malinen
toiminnanjohtaja, Gamy ry


Antti Pelto-Huikko
asiantuntija, Gamu ry

Kirjoittajat työskentelevät turkulaisessa Gamu ry:ssa, jonka tavoitteena on tukea järjestöjä toimimaan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Gamu ry on kehittänyt STEA-avusteisesti digitaalisia ratkaisuja mm. maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi ja työstää parhaillaan mobiilisovelluksia nuorten arjen hallintaan sekä kehitysvammaisten työllistymisen tueksi.