PAIKKA AUKI

KoordinaatiotiimiPaikka auki -koordinaatiohanke ja sen tiimi

Sosiaali- ja terveysministeriön Paikka auki -ohjelmalla on oma koordinaatiohanke, jota toteuttaa Nuorten Ystävät ry Oulusta ja Helsingistä käsin. Koordinaatiohankkeen tehtävänä on koordinoida Paikka auki -ohjelmaa, tukea ohjelmassa mukana olevia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja niissä olevia Paikka auki -työntekijöitä, lisätä ohjelman tunnettuutta ja tuottaa uutta tietoa. Tätä tehtävää hoitaa koordinaatiohankkeen kolmen hengen koordinaatiotiimi.


Kokonaisvaltaista vaikuttavuutta

Koordinaatiotiimiä luotsaa ohjelmakoordinaattori/tiimipäällikkö Anu Lappalainen. Hän vastaa ohjelmakoordinaattorin työn ohella koordinaatiohankkeen toteutuksesta ja taloudesta hankesuunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä STEA:n yhteyshenkilön kanssa. Tiimipäällikkö on sidosryhmien yhteyshenkilö ja hän vastaa myös median Paikka auki -ohjelmaa koskeviin yhteydenottoihin.


Anu Lappalainen
Tiimipäällikkö, Oulu

anu.lappalainen@nuortenystavat.fi

p. 044 7462 106


Ohjelmakoordinaattoreiden tehtävänä on auttaa järjestöjä ja Paikka auki -työntekijöitä

Paikka auki -koordinaatiohankkeen ohjelmakoordinaattoreina toimivat Ira Mattila Helsingissä ja Anu Lappalainen Oulussa. Heidän tehtävänsä on neuvoa, auttaa ja tukea avustusohjelmassa mukana olevia järjestöjä ja työntekijöitä.

Voit ottaa yhteyttä Anuun ja Iraan esimerkiksi, jos sinulla on kysyttävää

  • Paikka auki -työntekijän työtehtävien sisällöstä
  • rekrytoinnista
  • perehdytyksestä
  • ohjauksesta tai mentoroinnista
  • työhyvinvoinnista
  • jatkopoluista tai urasuunnittelusta
  • työsopimukseen liittyvistä asioista

Rahoitukseen liittyvät kysymykset voi osoittaa suoraan omalle avustusvalmistelijalle STEAan.Ira Mattila
Ohjelmakoordinaattori, Helsinki

Toimialue: Varsinais-Suomi, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

ira.mattila@nuortenystavat.fi

p. 044 744 3567Anu Lappalainen
Ohjelmakoordinaattori, Oulu

Toimialue: Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen maakunnat.

anu.lappalainen@nuortenystavat.fi

p. 044 7462 106

Tunnettuus ja tuotettu tieto näkyväksi

Viestintää hoitaa koordinaatiotiimin viestintäkoordinaattori Venla Tuohino. Viestintäkoordinaattorin tärkein työtehtävä on ajankohtaisen ja uuden tiedon levittäminen ohjelmassa mukana oleville järjestöille ja Paikka auki -työntekijöille. Lisäksi ohjelma ja sen hyvät tulokset pyritään saamaan tunnetuksi valtakunnallisesti mm. nettisivujen, uutiskirjeen ja somekanavien kautta. Tunnettuudella pyritään vaikuttamaan nuorten ja osatyökykyisten työllistymiseen. Ohjelman Paikka auki -ohjelman somekanavat löytyvät Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja Youtubesta.Venla Tuohino
Viestintäkoordinaattori, Oulu

venla.tuohino@nuortenystavat.fi

p. 044 428 7508

Anniina Halonen
Viestintäkoordinaattori, Oulu

anniina.halonen@nuortenystavat.fi

p. 044 734 1546