PAIKKA AUKI

JatkopolutJatkopoluille Paikka auki -ohjelman avulla

Paikka auki -ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia sosiaali- ja terveysjärjestöissä. 

Ohjelmassa on tuotettu työntekijän tueksi jatkopolkuihin keskittyvä blogisarja sekä toimintamalli jatkopolkujen tukemiseen. Jaamme tällä sivulla myös tarinoita videon muodossa jatkopoluille päässeistä Paikka auki -työntekijöistä.


Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkuja

Seuraavilla videoilla entiset Paikka auki -työntekijät kertovat ajasta Paikka auki -vuoden jälkeen. Mitä he ovat ohjelmalta saaneet ja mihin se on heidät vienyt?


Miia Angeria, Paikka auki -työntekijänä Lapin muistiyhdistyksellä vuosina 2018-2019.

Mervi Siren. Paikka auki -työntekijänä Kukunori ry:ssä vuosina 2018-2019.

Jussi Tuderus, Paikka auki -työntekijänä Kansalaistoiminnankeskus Mataralla vuosina 2018-2020.

Pia Forselius, Paikka auki -työntekijänä Esteryllä vuonna 2014.

Anssi Sarola. Paikka auki -työntekijänä TATU ry:ssä 2018-2018.

Päivi Vigg. Paikka auki -työntekijänä Salon Syty ry:ssä vuosina 2018-2019.


Jatkopolku -blogisarja

Paikka auki -työntekijöiden jatkopolku -blogisarjassa käydään läpi seuraavia aiheita:

  • Miten osaamismerkit hyödyttävät jatkotyöllistymistä?
  • Yhteenveto kevään 2020 opintojen hakuajoista
  • Valmistautuminen työhaastatteluun
  • Vastuuntuntoinen työntekijä
  • Työhönvalmentajan vinkkejä työn hakuun
  • Paikka auki -työn vaikutus jatkotyöllistymiseen

Jatkopolku -blogisarjaan kirjoittajia ovat Sami Sorjonen (Projektityöntekijä, YAD), Marianne Tapper (opinto-ohjaaja), Kaisa Hakala (HDL), Hans Mäntylä (Paikka auki -ohjelman tutkija), Anu Vanhatupa (Projektipäällikkö, Nuorten Ystävät) ja sarjan lopettaa omista kokemuksistaan kertova jatkotyöllistynyt Paikka auki -työntekijä.